Hitta ett Meningsfullt Liv!

HITTA ETT MENINGSFULLT LIV

Vi kan inte leta efter meningen med livet på samma sätt som vi letar efter ett borttappat klädesplagg. Vi måste själva skapa den. Vi måste själva bestämma dess innehåll och uppleva den på vårt eget individuella sätt. Ingen kan uppleva meningen med livet i vårt ställe eller tala om för oss vad som ger oss en mening i livet, även om all vår påverkan försöker. Det är ett sorligt faktum att vi så lätt går i reklammakarnas fällor när de försöker övertyga oss om att lyckan ligger i att köpa den rätta drycken, de rätta kläderna, den tjusiga bilen, den nya mobiltelefonen, den väldoftande deodoranten. Till och med de klokaste bländas av TV reklamens bildkaskader eller förföriska annonser som lockar oss att tro att vi också kan förändra våra liv om vi går över till en ny tandkräm. Om vi bara gav oss tid att tänka efter skulle vi inse att inget här i världen som erbjuds eller förvägras oss kan göra oss lyckliga såvida vi inte själva upplever det så. De lyckligaste människorna som har funnit en mening i sitt liv skulle förmodligen fortfarande vara lyckliga om de berövades alla sina ägodelar.

” När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, till sist vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne är detta en av tillvarons djupaste insikter” Sören Kierkegaard

Du kan bara leva ditt eget liv och du lever bara en gång. Därför borde du, för din egen lyckas skull, göra det bästa av ditt liv och inte kasta bort ditt hopp, dina drömmar och ditt liv. Ta istället vara på att du finns till.

Livet och världen rymmer så mycket möjligheter och chanser som bara väntar på att tas till vara, det finns smultronställen överallt som väntar på att upptäckas. Vad som passar dig och vilka upptäckter du vill göra är upp till dig. Det finns ingen inbyggd mening med livet. Meningen med livet måste du skapa. Du måste finna värden som du tycker är tillräckligt betydelsefulla att du känner att ditt liv är värt att leva. Men se det inte negativt. Nu är verkligheten på det viset att du har ditt liv i dina egna händer – du skapar din egen lycka! Lycka är ingenting som bara händer dig, utan något som du måste sträva efter att uppnå.

Men som människa har du en fri vilja du kan själv välja hur du vill leva och om du vill kan du när som helst ändra ditt liv. Ingen annan kan göra detta åt dig, du måste ta ditt ansvar som den människa du är. Och ditt viktigaste ansvar är: att känna. Efter vad som känns rätt för just dig

Någonting grundläggande som genomsyrar hela mitt sätt att tänka är att vi bör lära oss att lyssna till vår inre känsla, då den leder oss rätt i. Känslan är den egenskap som identifierar och integrerar det som våra sinnen förser oss med.

Att använda sin inre känsla innebär inte att vi förtränger eller försummar våra övriga känslor. Tack vare rätt användning av sin inre känsla kan vi förstå det faktum att människan är en varelse av kropp och själ, av tanke och känsla. Och om vi vill leva ett helt liv, måste vi vara integrerade. Det är tack vare vår inre känsla som vi blir verkliga och motiverande. Ett liv utan en intern respons på vad vi än utför, innebär ett liv utan värden. Ingenting skulle ha någon betydelse. Detta skulle vara ett liv för en robot – inte för en människa.

Bara genom att vi lyssnar till vår inre känsla kan vi lära oss mer och avgöra hur vi kan göra det bästa möjliga av tillvaron. Men det kräver självständighet. Vi kan lära oss av andra men det är vi själva som måste förstå kunskapen, och vad den har för betydelse för oss. Du bör aldrig ge upp dina egna omdömen för andras. Även om hela din social omgivning tycker annorlunda, är det bara genom att själv känna efter som du kan avgöra vad som är rätt och fel för dig.

Och om alla andra säger att du måste ändra dig, kompromissa och ge efter, bör du ändå stå fast vid vad du genom din inre känsla har kommit fram till. Det är bara så du kan hålla fast vid det som är viktigt för dig.

Och om det är rätt för dig att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter, så har du också rätt att känna och tänka själv och handla efter dina åsikter. Ett gott samhälle är ett fritt samhälle som låter folk eftersträva att vara den de är utan att förbjuda, hindra och reglera. Ett samhälle där människor inte är redskap för andras mål, eller plåster för andras sår, utan har rätt att leva för sin egen skull och sträva efter sin egen mening med livet och sin lycka.

De flesta av oss går genom livet och tror att vår lycka och olycka i stort sett är bestämd av händelser i vår omgivning och andra människors reaktioner. Allt som oftast känns det som vår lycka beror på tur eller otur som vi själva inte är ansvariga för. Tur eller otur. Tur betyder att ta sig framåt. Så det är självklart att du säger att det var tur, för du tog dig framåt på ett eller annat sätt. Men den turen skapade du själv. Det var inget som hände utan orsak, det var du som skapade så att du tog dig framåt. Otur betyder att inte ta sig framåt. Det är lika självklart att du säger otur, för du tog dig inte framåt, att du stod på samma ställe.

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan det, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Du kan alltid själv välja om tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Vi glömmer att harmoni är en inre angelägenhet och att det är utifrån ett harmoniskt sinne som vi upplever en harmonisk värld.

Ja dessa frågor kretsar runt oss och de blir mer påtagliga när vi mår dåligt eller när något händer som vi tycker är jobbigt eller onödigt. Svaren på frågorna är många, beroende vad du tror på, vad du vill tro på och vad du funnit själv som dina livslögner. Det du läser på den här sidan är mina egna sanningar. Dessa sanningar har jag fått genom ett djupt sökande, kännande och med ett logiskt tänkande om hur saker hänger ihop med varandra. Om vi har ett förutbestämt öde? Nej svarar jag på det. Jag ser det som att vi lever NU. Att allt händer nu. Vi skapar våra liv nu.

Det du har med dig i ryggsäcken blir speglingar och bilder i ditt liv. Du är alltid
på rätt plats och rätt tid och möter rätt människor eftersom du själv skapar det du upplever. Ju tidigare i livet som du har möjligheten att bryta dina livsmönster. Är det faktiskt till fördel, för ju längre tid du går i ett livsmönster, ju svårare blir det att bryta det. Många gånger så är det så att du redan som litet barn vet och kände vad du vill ge för uttryck, men du hade inte tillräckligt med inre trygghet inom dig, så då förändrar du dig och lever för andra, för att bli accepterad. Det handlar alltså om att du har vissa saker att lära och det kommer du aldrig ifrån, men hur du går vägen och hur du väljer att handskas med det du möter, det skapar du för stunden. Så därför säger jag att du skapar ditt eget öde här och nu.

När du har svårt att lämna sådant som gjort ont och som sårat dig, så beror det på att du fortfarande går i samma livsmönster som tidigare, samma livsmönster som sårar dig. Såren läks när du byggt upp den inre styrkan inom dig, när du förändrat dina livsmönster. När du själv vågar välja det liv du vill leva, när du vågar säja JA till livet och nej till det du inte önskar. Då börjar du att leva livet.

Liv är rörelse. Liv rör sig framåt. Livet har ett stort mål och många små. De små målen sätter vi upp mellan födelse och död. Du föds med målet död. Men döden är inget mål du strävar efter. Det jag vill förmedla är att våra mål är en strävan efter ouppfyllda behov. För att du ska kunna uppfylla dina inre behov, så måste du se och ta lärdom av vägen till dina mål. Det är alltså vägen du går, din rörelse, som är viktig, rörelsen som kommer inifrån dig själv. Vägen ska vara rolig och det är den om du rör dig som ditt inre önskar. När du förstår mer och mer av skapelsen, så blir din väg intressant och spännande och det som du tidigare tyckt varit hinder på din väg, blir nu en rolig uppgift att ta itu med.

När du föder något nytt, när en tanke eller känsla uppstår, så sätter du samtidigt upp ett mål. Målet är alltså slutet på det du födde. Du lämnar det och föder samtidigt något nytt, som också får ett mål. För att må bra på vägen, så behöver du vara lyhörd på signalerna från ditt sanna jag och vara följsam inför dess signaler. Vår själ leder oss alltid rätt, även när det känns tungt och besvärligt. Då har du funnit något viktigt att lära dig.

När det känns riktigt svårt fysiskt, mentalt eller andligt, så beror det på att du inte lyssnat på din inre känsla. Då är det viktigt att förstå symbolerna, som visar på vad du håller tillbaka inom dig, för att kunna förändra stagnation till rörelse igen. När din rörelse stagnerar, så blir det tyngre för dig att ta dig framåt på din väg. Stagnation är en blockering av ditt inre sanna jag. Uppkomsten av stagnation beror på rädslor. Rädslor grundar sig alltid i vårt accepterande av våra inre känslors uttryck. Livet är en lek, en kär lek. Det du söker är kärleken till dig själv och till alla andra. Så tänk på att den som söker, den finner.

Hur vet du att du träffat rätt? Det är när ditt inre vibrerar av livsglädje och kraft och du känner att det du gör nästan går av sig självt. Det är när din passion till livet är väckt och du har vaknat ur din slummer. Lyssna till din inre röst, ditt sanna jag, och intuition. Leta efter denna inre bekräftelse så vet du när du är på rätt väg.

Ett dilemma är att när du väljer något avstår du automatiskt från något annat. Livet består av en lång kedja av val och handlingar och det viktiga är att följa med i flödet, våga ha tillit till det som händer och ha förtröstan att det kommer att bli bra. Dina insikter leder dig fram till det alternativ du personligen tycker stämmer bäst. Och ju mer du arbetar med dina personliga insikter och utvecklar dem, desto lättare är det att inta en klar personlig ståndpunkt.

Det kan vara svårt att ändra dina gamla vanor och det är omöjligt att ändra andra människor, om de inte själva vill. Det enda du kan göra är att förändra dig själv, genom dina val, handlingar och beslut. Förändring är inte heller något du gör utan det är något som du tillåter i ditt liv. Det sker av sig självt när du är redo för det. Konsten är att inte spjärna emot utan att våga låta det hända. En motgång, kris eller sjukdom kan vara din största hjälp och lärare på vägen att upptäcka dig själv. Det tvingar dig att konfronteras med det som du absolut inte vill se inom dig själv. Det får dig att våga ta en väg som du annars inte skulle ha gått.

Livet behöver inte vara så komplicerat. Det krävs lite övning och erfarenheter för att du ska utvecklas, och du behöver göra misstag och få möta prövningar. Livet är inte något som ska kontrolleras, det ska levas.

Frestelsen att reagera med ilska depression, ångest eller upphetsning finns därför att vi tolkat intrycken vi får från omvärlden. Sådana tolkningar kan bara vara grundade på en ofullständig upplevelseförmåga. Då dröjer vi oss kvar vid händelser från det förflutna eller försöker förutsäga framtida händelser, då lever vi i en fantasivärld. Det som är verkligt i våra liv är det som händer nu. Vi förhindrar möjligheten till nya friska upplevelser när vi i nuet försöker att återuppleva minnen av händelser från det förflutna vare sig de är smärtsamma eller behagliga eller försöker att förutsäga framtiden. Därför är vi i ständig konflikt vad gäller det som verkligen händer i nuet och oförmögna att direkt uppleva de möjligheter till lycka som finns runt oss hela tiden.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår uppväxt får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur man lever i glädje och lycka, hur man får en känsla av personligt värde och personligt värdighet.

Det gäller således att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd ! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet. Som tur är kan vi finna glädje på många områden i livet t.ex. i kärleken, arbetet, i studierna i att motionera eller i dans, musik och sång.

”Säg JA till livet!, JA till under, till glädje, till förtvivlan. JA till smärta, JA till det jag inte förstår. Försök med JA. Försök med ALLTID. Försök med MÖJLIGT. Försök med HOPPFULLT. Försök med JAG VILL och försök med JAG KAN.” Leo Buscaglia

Det är oerhört väsentligt att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på mig själv som människa. Att bli klar över mina värderingar, skaffa mig en överblick över tillvaron, se sammanhangen och förstå meningen med livet. Att skapa tillit till mig själv och andra och kanske också till en högre makt.

VAD ÄR ETT MENINGSFULLT LIV

Innan vi börjar fundera på vad vi ska göra för att ha ett meningsfullt liv, måste vi definiera begreppet meningsfullt. Det är en känsla som grundar sig på att vi ser en djup mening med våra liv. Meningsfullt innefattar också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron. Att få uppleva känslan av verklig meningsfullhet är det yttersta målet för varje människa.

Alla människor gör också försök att skapa lycka i sina liv. Men någonstans i vår strävan efter att ha ett meningsfullt liv sker en grov feltolkning av begreppet. I de flesta människors ögon är meningsfullhet detsamma som tillfredsställelse. Därför blir vi förvånade när saker som i början ger oss en stark tillfredsställelse plötsligt upphör att betyda något för oss. Vi behöver genast ett nytt stimuli, för att uppväga vår inre känsla av tomhet.

Många tror att meningsfullhet skapas med något så enkelt som exklusiva saker. Anledningen till olycka är helt enkelt brist på yttre tillgångar. Men även en glänsande Mercedes CL 600 blir äldre med tiden, och då behöver vi en snabbare modell för att få nya kickar. Vi vänjer oss med tiden och behöver hela tiden nya, starkare stimuli för att hamna i ett lyckorus på nytt. Vi har svårt att uppleva meningsfullhet med det vi har och måste ständigt ha mer. Hela livet blir så till en jakt på yttre bekräftelse. Meningsfullhet som grundar sig på materiella ting är mycket sårbar. Det materiella är förgängligt och verkligheten runt oss förändras hela tiden. Verklig meningsfullhet är inte förgänglig, eftersom den skapas oberoende av materiella ting. Meningsfullhet är bestående, tillfredsställelse är tillfällig. Vi behöver finna en inre meningsfullhet, så att vi slipper jaga yttre bekräftelse.

Det går att kompensera meningslöshet tillfälligt

Det är fullt möjligt att dämpa sin olycka genom tillfällig tillfredsställelse. Somliga köper en ny bil, andra byter ständigt relation och en del äter för mycket mat eller dricker för mycket sprit. Men eftersom känslan av otillfredsställelse alltid kommer inifrån, kan den inte upplösas med något yttre substitut.
Det högsta, gemensamma målet för alla människor är att vi alla vill ha ett meningsfullt liv

Det finns inte någon människa som vill uppleva meningslöshet. Alla människor har också en uppfattning om varför de inte lever meningsfullt . Det handlar oftast om yttre behov, som brist på pengar, bekräftelse och status. Dessa behov har blivit en ersättning för vad vi egentligen behöver. Samtidigt tar vi då bort fokus från våra verkliga behov, som känns smärtsamma att bli påmind om.

Vi tror ofta att pengar och framgång ska kunna Se till att livet blir meningsfullt

Målet för de flesta är därför att tjäna så mycket pengar som möjligt, för att sedan äntligen kunna bli nöjda med livet. Människor med mycket pengar, stor makt eller hög status är ofta ännu mer medvetna om sin olycka. De lever i överflöd, men det fattas fortfarande något. Lösningen blir att jaga ännu större framgång och ännu mer bekräftelse. Vi försöker fylla våra inre behov med ytlig bekräftelse. Du kan visserligen ha pengar, framgång och status, och dessutom vara lycklig. Skillnaden mellan en olycklig och en lycklig människa, är inte att den lyckliga är snyggare, smartare eller mer framgångsrik. Skillnaden är att den lyckliga människan har en inre övertygelse om sitt eget värde. Hennes uppfattning om sitt eget värde grundar sig inte på yttre faktorer. Verklig lycka – och det är vad alla människor söker är oberoende av yttre faktorer.

Hur kan rika människor vara olyckliga?

Yttre önskningar som pengar, makt och status, läggs ofta över våra verkliga behov. Det är inte så konstigt att rika och framgångsrika människor fortfarande är olyckliga, eftersom de inte har tillfredsställt sina verkliga behov. Många människor som är missnöjda över sitt liv, tror att anledningen är yttre faktorer. Roger och jag var i USA för ett par år sedan, där en kvinna vi lärde känna sa till mig: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när min man aldrig köper smycken till mig?”. Hon lät verkligen ledsen, och hoppades som de flesta andra att olyckan kunde vändas med hjälp av en tillräckligt stor diamantring. Det hon egentligen menade var: ”Hur ska jag kunna vara lycklig, när jag inte känner mig älskad av min man?”. Andra människor kan inte göra dig lycklig, även om de vill. De kan bekräfta dig genom att säga vad du vill höra och ge dig allt du begär. Men tillfredsställelsen du upplever är kortvarig. Om du saknar inre övertygelse om ditt värde, kan ingen kompensera bristen åt dig. Kvinnan i exemplet ovan kunde ha fått tusentals smycken av sin man, utan att bli lycklig. Hennes verkliga behov är att känna sig älskad, och inte ens världens största diamantring kan få henne att känna sig älskad.

Är brist på pengar skälet till olycka?

Det är åtminstone det vanligaste skälet som människor anger som förklaring till varför de inte känner sig tillfreds med sina liv. Tro mig när jag hävdar att pengar aldrig är det verkliga skälet till varför en människa inte är lycklig. Vi har genom vårt arbete varit i kontakt med många mycket framgångsrika människor, och inte en enda av dem känner att framgången har gjort dem lyckliga som människor. När man frågar dem vad deras högsta önskan är, blir svaret oftast ”att kunna uppskatta mig själv och glädjas åt den framgång jag har skapat”. De vet att de borde vara lyckliga, men de kan inte. Vanligtvis tror de att lösningen är att tjäna mer pengar. ”Jag behöver eget privatjet för känna mig nöjd med livet.” Detta kan låta absurt för någon som knappt har råd att betala sina räkningar. Men olyckan känns lika verklig för en rik person som för en person med begränsade ekonomiska resurser.

Att bli lycklig förutsätter självkänsla

Om väldigt rika människor fortfarande inte är lyckligare än någon annan, vad är det då som säger att ditt liv skulle få ett större värde om du hade större materiella tillgångar? Sanningen är att vi skulle vara precis så lyckliga eller olyckliga som vi känner oss idag; det kan yttre ting inte påverka. Om vi inte är lyckliga och tacksamma idag, kommer vi inte att bli mer lyckliga och tacksamma med pengar och framgång. Då säger många ”men livet är väl i alla fall bra mycket enklare om man har pengar/skönhet/status?”. Det beror på. Känner man inget inre värde, hittar man alltid anledningar till att inte vara lycklig. ”Jag är förvisso rik, vacker och beundrad, men det finns ändå de som har det mycket bättre än jag och jag har offrat mycket för att nå hit.” Människor hittar alltid godtagbara skäl till att inte vara lyckliga, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Vi har alla samma förutsättningar att skapa lycka

Vad jag vill säga är att vägen till verklig lycka går genom dig själv. Förklaringen vi anger till att vårt liv är ofullständigt, är sällan riktig. Falska övertygelser om vad som skapar lycka i livet, kommer att hålla kvar dig i ett missnöje och hindra dig från att nå ditt idealtillstånd. Du kanske tror att det är pengar, framgång eller respekt du måste ha. Det är en helt felaktig föreställning. Många tycker att det låter som en klyscha, men du har samma förutsättningar som alla andra människor att bli lycklig, det är inte ett privilegium för några få utvalda. På den punkten är alla jämlika. Du kanske inte tror att det är så just nu, men det är min starka övertygelse. Det här är en viktig insikt när vi strävar efter att skapa tillfredsställelse i livet. Det är nödvändigt att skilja verkliga behov från yttre behov. När vi kan skilja på detta, är det enklare att fokusera på det som ger livet ett verkligt värde.

Vi söker på fel ställen

Problemet när vi motarbetar vår egen lycka, är att det sker omedvetet. Frågar vi vemsomhelst: ”Vill du vara olycklig?” blir svaret: ”Självklart inte”. Frågar vi sedan: ”Varför är du inte lycklig?” blir svaret oftast: ”Jag har en dålig relation/ett stressigt arbete/ dålig ekonomi/ viktproblem”. Vi vill inte vara olyckliga, men vi vet inte vad vi ska göra för att ändra känslan. Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka.

Vi har svårt att vara tacksamma

Det finns ett talesätt som säger: ”Den friske har 1000 önskningar, men den sjuke har bara en.” Ofta klagar man på små irritationsmoment i tillvaron, tills något radikalt händer. Det kan handla om ett dödsfall i den nära omgivningen, en sjukdom eller en olyckshändelse. Plötsligt kommer man till insikt om vad som verkligen betyder något, och förstår hur lycklig man egentligen borde vara över det man annars tar för givet. När vi går igenom en kris inser vi betydelsen i sådant som annars är självklarheter. Den effekten är emellertid oftast kortvarig. Snart ser vi återigen hur svårt det är att leva, så hur ska man kunna känna sig tacksam för det? En kvinna sa på en av våra kurser: ”Mitt liv går ut på att betala räkningar, passa upp på alla andra och sedan somna utmattad framför TV: n när barnen har lagt sig. Vem tror du tackar mig för det? Ingen! Vad har jag för anledning att vara lycklig”? Hon har rätt, det är svårt att vara lycklig när man inte förstår sina verkliga behov. Kvinnan hoppades att självuppoffrandet skulle leda till att hon kunde känna sig betydelsefull. Istället kände hon bitterhet och agg gentemot dem som utnyttjade hennes snällhet.

Framgång leder inte alltid till lycka

Jag ska berätta om en ung man, som påbörjade en utbildning hos oss. På ytan har han allt en man kan drömma om. När han startade sin karriär, ägde han inte mycket mer än en madrass att sova på. (I efterhand har han sagt att den här perioden var den lyckligaste i hela hans liv). Han flyttade runt bland sina vänner i väntan på att slå igenom. Framgången kom, och från att bara ha ägt en madrass kunde han nu visa upp tillgångar som ett vackert hus med magnifik havsutsikt, flera bilar av märket Porsche och Mercedes, en båt och diverse andra symboler för sin framgång. Han hade dessutom en vacker fru som nyss fött deras första barn – en guldlockig liten pojke. På ytan hade han verkligen allt en man kan drömma om. Men trots att han nu skapat sådant han tidigare bara kunnat drömma om när han låg och sov på en madrass, var han ofattbart nog likgiltig inför det liv han nu levde. ”Alla de här sakerna ger mig bara ångest, jag vill helst slippa tänka på hur bra jag har det” suckade han. Varje gång han satte sig i en av sina bilar eller åkte ut med båten, fick han en obeskrivlig ångest av att inte vara värd all denna lyx. Han kunde därför inte glädjas åt någonting som påminde honom om hans framgång. Känslan av att inte vara värd framgång förstörde också allt. Det ledde fram till att han bedrog sin fru, gjorde våghalsiga investeringar och sålde bilarna, båten och huset. Det enda han har kvar, är en stark känsla av att inte vara värd lycka. När vi inte känner vårt inre värde, ser vi också till att misslyckas för att bevisa hur värdelösa vi är. Det här är ett självsabotage som sällan sker medvetet, men där vi ser resultaten i form av det kaos vi skapar runt oss. (Begreppet självsabotage behandlas i nästa brev.)

Vad är det som ger livet ett verkligt värde, om vi inte kan finna det i yttre bekräftelse?

Om vi verkligen vill finna en djupare mening med våra liv, och det vill alla människor, måste vi också börja rannsaka oss själva och det liv vi lever idag. Det är inte konstigt att människor är olyckliga. De flesta skulle givetvis vilja sköta om sin kropp, vårda sina nära relationer bättre, lägga tid på att vara i naturen och finna lite andrum i tillvaron. Men vi hinner inte. Det är först efter alla måsten som det blir möjligt att klämma in ett par minuter för allt det där man egentligen mår bra av. Om det nu finns tid över, vilket det sällan gör. Vi säger: ”Visst, jag vill kunna ägna mig åt allt det där man borde, men jag har ju inte tid.” Och sedan undrar man varför det är så svårt att känna sig tillfreds.

Det är inte fel att sträva efter framgång; men om det innebär att vi blir totalt utmattade på vägen kan man undra om det är värt alla ansträngningar. Framgången har oftast som syfte att vi ska bli bekräftade snarare än att den bygger på ren glädje. Sådan framgång kommer aldrig att ge oss inre harmoni, eftersom yttre bekräftelse inte är tillräcklig för att fylla vårt inre tomrum. För att bli lycklig behöver vi ta hänsyn till våra känslomässiga behov. De kan inte uppfyllas utifrån.

Så länge vi prioriterar yttre behov, är det svårt att känna någon djupare mening i tillvaron. Vi ser som viktigast att göra karriär, tjäna så mycket pengar vi kan och utföra en massa självpåtagna uppdrag. Sedan ska vi dessutom ta del av det enorma informationsflöde som sköljer över oss varje dag. Man måste ju hänga med i det senaste. Trots att huvuddelen av allt som visas i våra medier är elände och våld och meningslöst skräp, ser vi det som vår plikt att hålla oss ”uppdaterade”. Inte för att det gör oss speciellt upplyfta, och det är sällan vi engagerar oss i det tragiska som skildras ändå. Vi blir oftast bara ännu mer nedstämda. En journalist sa till mig: ”Det är själviskt att inte ta del av andra människors elände.” Hon har delvis rätt; det är själviskt att bara bry sig om sig själv. Men det är först när vi fyller våra inre behov som vi på allvar orkar engagera oss i andra människor, utan att innerst inne känna oss bittra, utnyttjade och utmattade.

Fokusera på dina verkliga behov

Felet de flesta gör är att de söker efter lyckan på helt fel ställen, och hänger upp sig på helt fel saker när de anger skälen till sin olycka Livets verkliga värden är ovärderliga. De är ofta förbisedda och är inte lika lätta att ta på som materiella värden, men det är först när vi prioriterar dessa behov framför yttre behov som vi skapar livskvalitet. Verkligt värde upplevs bl a genom att:

sprida glädje runt sig
uttrycka tacksamhet
ha ett öppet sinne
inte döma och kritisera
vara flexibel och tillåtande
förlåta och släppa det som varit
acceptera sig själv
berömma och visa uppskattning
se och uppleva kärlek till det levande
vårda sina nära relationer
ägna tid åt det som verkligen ger dig glädje
avsätta tid för stillhet
söka kunskap och utveckling,

Det finns fler exempel, och många olika sätt att uttrycka dessa behov på. Du avgör själv hur du ska tillämpa dem.

DIN UPPGIFT

Del 1

Första steget är att ärligt svara på följande frågor: Vilka behov sätter du främst idag? Vad är viktigast att uppnå för dig? Hur prioriterar du din tid? Känner du dig fullständigt lycklig idag? Om inte, vad är det du saknar i ditt liv? Skriv ner svaren på varje fråga. Värdera inte dina svar, då det som kommer fram visar var du befinner dig just nu.

Del 2

Under följande två veckor ska du fokusera på att uppfylla ett viktigt behov varje dag. Du ska skriva ner sju viktiga behov du vill fokusera på, och koppla ett behov till var och en av veckans dagar. Under andra veckan upprepar du proceduren, och fokuserar på samma behov som under första veckan. Varje dag ska du alltså fokusera på att uttrycka ett viktigt behov under hela dagen. Du finner flera exempel under rubriken ”Fokusera på dina verkliga behov” på föregående sida och du kanske även har egna förslag. Välj vad som känns extra betydelsefullt just för dig. Ex. ”På tisdag ska jag fokusera på att berömma och visa uppskattning.” Lägg märke till vilken reaktion du skapar och vad du får tillbaka.

Viktigt att lägga på minnet

Bakom varje yttre skäl vi anger till vår olycka, finns ett inre behov som inte blivit bekräftat. Lycka handlar inte så mycket om vad man faktiskt har, utan om förmågan att kunna känna livets värde. Börja öva genom att finna glädjen i enkla saker med hjälp av uppgiften ovan.

50 FRÅGOR FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HITTA DINA PASSIONER
Låt oss gå rakt in i det!

Om du vill leva ett meningsfullt liv, då måste du spendera lite tid på att bestämma vad du vill göra med ditt liv, och sedan anstränga sig för att leva det livet med passion.

Det är upp till dig!

Ingen annan kommer att göra det åt dig.

Så ta lite tid från din hektiska dag till dag rutin, och fundera över följande frågor.

1. Vad är mitt livs mening?
2. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mitt livs mening, vad skulle det vara?
3. Vem är jag?
4. Vad är det viktigaste i mitt liv?
5. Vad jag älskar att göra, mer än något annat?
6. Om jag hade bara sex månader kvar att leva, vad skulle jag vilja uppnå?
7. Vad skulle jag vilja efterlämna till världen?
8. Vad skulle jag göra med mitt liv, om jag visste att jag inte kunde misslyckas?
9. Om pengar, eller tid, eller nuvarande ansvarsområden inte var en fråga, vad skulle jag vilja göra med mitt liv, mer än något annat i världen?
10. Vilka aktiviteter har jag upptäckt att ger mig mest nöje?
11. Vad vill jag fortfarande lära mig?
12. När jag var barn, vad hade jag för drömmer om att göra med mitt liv?
13. Vad har varit den största utmaningen som jag har gjort så här långt i mitt liv? Kan jag hjälpa andra människor att övervinna samma utmaning?
14. Vilken utmaning skulle jag älska att övervinna, och sedan hjälpa andra att uppnå samma?
15. Vilka är de människor jag beundrar mest?
16. Varför beundrar jag dessa människor?
17. Hur skulle jag definiera deras passion?
18. Vilka är de egenskaper dessa människor besitter som jag också skulle vilja vara känd för?
19. Vilken är den största drömmen jag någonsin haft för mitt liv?
20. Vilka ämnen var det som jag gillade mest i skolan?
21. Vilken sport har jag mest sysslat med?
22. Vad konst eller hantverk har jag mest sysslat med?
23. Vilken social aktivitet har jag mest sysslat med?
24. Vilka fritidsintressen sysslar jag med?
25. Vilka fritidsintressen önskar jag att jag gjorde mer av?
26. Vad skulle jag vilja göra, om bara andra människor inte tyckte det var dumt?
27. Var i världen skulle jag helst vilja leva?
28. Vem skulle jag vilja bo där med?
29. Var i världen skulle jag vilja arbeta?
30. Vem skulle jag helst vilja arbeta med?
31. Hur skulle en perfekt dag se ut?
32. Finns det en andlig sida av mig, som väntar på att släppas lös?
33. Vad skulle jag vilja göra, just nu, som skulle tillföra mig mest glädje eller nöje?
34. Vilka speciella gåvor har jag som jag kunde ge till världen?
35. Vad är Det som får mig att gråta av glädje, eller ger tårar mina ögon?
36. Vad skulle jag vilja göra i helgen, bara för skojs skull?
37. Om jag kunde ges makt att förändra världen, vad skulle jag göra?
38. Om jag fick tre önskningar, vad skulle de vara?
39. Vad är det som skrämmer mig lite, men som skulle vara riktigt spännande om jag gjorde det?
40. Vad säger mitt hjärta att jag ska göra med mitt liv?
41. Vilka egenskaper besitter jag som jag är riktigt stolt över?
42. Vad har jag gjort i mitt liv som jag är mycket stolt över?
43. Om jag hade tid att bidra till välgörenhet vad skulle det vara?
44. Vad gör jag oftast när jag plötsligt inser att tiden har flugit förbi, och allt mitt fokus legat på att en uppgift?
45. Vad vill jag göra på min nästa semester?
46. Vem i historien skulle jag mest älskat att vara och varför?
47. Vad gör jag som jag inte ångrar att jag gör, så här långt i mitt liv?
48. I slutet av mitt liv, vad skulle jag mest ångra att jag inte har gjort?
49. Vad är mitt livs mening?
50. Om jag var tvungen att ta en bästa gissning på mina passioner, och bara komma igång med något vad skulle det vara?

Begrunda dessa frågor ett tag. Plocka ut en som du verkligen kan relatera till, och fråga dig själv frågan om och om och om igen, tills du har ett svar.

Svaren finns inom. Om du frågar får du ditt svar.

Du kan leva ett liv i syfte. Du kan leva ett liv av passion och framgång! Fråga, tills du får ditt svar. Och sedan vidta omfattande åtgärder. Det är värt det, jag lovar.

Rulla till toppen