Bota din Själsliga Anorexi

BOTA DIN SJÄLSLIGA ANOREXI

Shamaner anser att alla vi anpassade människor är sjuka genom att vi har en parasit som har kontroll över sinnet och hjärnan, vill vi vara fria som ett litet barn, måste vi förklara krig mot parasiten och bli en själens krigare som gör uppror och kräver självständighet med rätten att använda vårt eget inre sanna jag. Att vara en själens krigare ger oss en möjlighet att kämpa för att leva vår egen inre livssanning och att vara den vi vill vara, att leva det liv vi vill leva.

För att kunna förändra dig och din livssituation handlar det om att komma till en insikt om vem du är. Att komma till en insikt om att du är en produkt och ett koncept inte skapad av dig själv dina värden, tankar och känslor utan av andra såsom familjen, vänner, skola, miljö, TV, reklam, tidningar, kulturen du lever i, alla måsten, bör, ska samt krav, förväntningar, trosuppfattningar, anpassningsförmåga.

Det handlar för dig om att börja reflektera och komma till en insikt om hur du lever ditt liv och kliva ur centrifugen och inte bara låta ditt liv rinna ut i sanden, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att DU tänker på hur du verkligen vill leva ditt liv. För att uppnå detta handlar det om att komma till insikt över dina själsliga, mentala och andliga förmågor. För att finna svaret gäller det att söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Utan det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig.

Detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, ingen annan människa kan säga «så här är du». Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din sociala omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet vem du är, därför att vi människor har en tendens att identifiera oss med våra roller och vilka saker som vi omger oss med, vilket innebär att vi försöker att hela livet anpassa oss till den bild andra har av oss men när allt har skalats bort, vem är du då?

Om du känner att du inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då gäller det att du börjar känna efter, vad du verkligen vill göra, känna och våga uttrycka
vem du är, utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig. Börja med att träna upp dig i att stanna upp och tänka efter om det är dina åsikter eller andras som du rapar upp för att behaga. Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv.

För att du ska kunna bli en hel och levande människa så handlar det om att du ska komma till en insikt och lära känna dig själv. Människan har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där vi säkert vet vad det är som driver oss, var vi kommer ifrån, vad vi skulle vara beredd att dö för. Därför gäller det för dig att komma till olika insikter, såsom till exempel. Vad innebär det att leva för dig? Vem vill du vara? Vad vill du verkligen göra? Vad vill du uppnå i ditt liv? Och sträva mot det.

När du har kommit till en medvetenhet om vem du är samt vet vart du är på väg, då har du kontakt med ditt naturliga sanna jag och då vet du vad du vill och inte vill, detta innebär också att du vågar följa din egen linje och vågar visa den du verkligen är. Det finns många svårigheter då det gäller att komma underfund med vem vi är och att våga visa det, vilket gör att vi ofta smiter ifrån det.

Efter det att du kommit till insikt så ger det en förmåga och skicklighet i att ta ledningen över ditt liv och förverkliga det du strävar efter i stort som smått. Varje människa har enorma möjligheter inom sig. Att kunna ta tillvara dem har sitt pris. Men det är billigt det kostar inte mycket. Det som krävs är medvetenhet om vilka möjligheter som finns och det krävs en insikt i att det är jag själv som avgör. Att inte vara medveten och låta andra människor styra över sig det kostar mer.

Det gäller många gånger att hitta tillbaks till de förmågor som du hade som barn fram till att du var tre år, då var du fri att säga, tänka, känna, tycka, göra utrycka allt vad du ville, som barn var vi helt vilda som ett djur eller en blomma, med ett stort leende, vi vågade utforska världen vi vågade göra misstag och misslyckas för att lyckas. Vi brydde oss inte om det förflutna eller oroade oss för framtiden, vi levde enbart i nuet, vi njöt av livet det var härligt att leva.

Din färd genom livet bör ske med öppna sinnen, genom att du älskar livet och allt vad det har att erbjuda, där varje dag är en njutning, där du lär av både misslyckanden och framgångar,
då dessa gör att du växer som människa, men då handlar det om att inte ta livet för allvarligt för du kommer ändå inte levande ur det och göra det du tycker är roligt och meningsfullt varje dag och hela tiden arbeta för att ha det så, och inte resignera för vad din omvärld tycker och tänker.

Att möta livet levande och inte enbart existerande är en utmaning! En utmaning att våga bryta mönster. Våga uppleva med alla sinnen, känslor och förmågor. Våga växa. Våga vara den du verkligen är, inte bara ett ihåligt skal. Utan levande inifrån och ut, med en insikt om att det är härligt att leva, med allt vad det innebär. Liv är rörelse. Liv är framåtskridande och utveckling. Liv är glädje, lycka, harmoni, frid och trygghet inifrån. Liv är att ta ett 100 % ansvar för sin livs upplevelse och aktivt deltaga i och styra den upptäcktsresa som livet faktiskt kan vara. Det gäller att hitta livsglädjen, att upptäcka det positiva i tillvaron. En sak kan vi säkert slå fast. Livsglädje är ej kopplat till materiell välfärd! Istället är det kanske de många små och ofta förbisedda dagliga stunderna, ibland banala och förutsägbara som bygger upp lyckan och glädjen i det långa loppet.

Att känna livsglädje är att känna engagemang och lust att leva. Livsglädje och lycka är ett inre tillstånd. När vi är glada, upprymda och lyckliga är vi mer öppna för livet, med större
förmåga att se klart på situationen och bättre rustade att klara av de dagliga påfrestningarna. Lite tillspetsat skulle jag vilja påstå att vi under vår livsresa får lära oss allting utom det som är väsentligt, nämligen hur vi lever i glädje, lycka, frid och harmoni och hur vi får en känsla av personligt värde och personligt värdighet samt en stor portion meningsfullhet.

Det viktigaste i livet är egentligen att sträva efter livsglädje, skapa framtidstro och tro på dig själv som människa. Att du blir klar över dina inre livslögner och skaffar dig en överblick över tillvaron, ser sammanhangen och förstår meningen med livet. Att du skapar tillit till ditt sanna jag. Genom tillit till ditt inre sanna jag kommer du alltid att ha det du behöver idag och i all framtid.. Alla gamla livslögner och anpassningsbenägenhet har vibrationer från en svunnen tid. Du går från bra eller dåligt till det bättre, och därmed kan du släppa all rädsla, och börja leva i nuet.

De gamla tingen som inte längre används har vibrationer från det förflutna. Det förflutna är över nu. Det är nuet som räknas. Det är en sorglig upplevelse att sitta vid dödsbädden hos någon som är ångerfylld att höra denne säga att han/hon så gärna skulle vilja ha ytterligare ett år så att han/hon hann göra allt det han alltid drömt om, men trott att han/hon inte kunde göra förrän de har gått i pension. De har alltid skjutit sina drömmar på framtiden. Det flesta människor lever inte det liv de skulle vilja. Mycket av det som håller dem tillbaka från att uppfylla sitt öde finns egentligen inte. Det är bara bilder i huvudet. Det är inga verkliga hinder. Vi borde aldrig låta våra rädslor eller andras krav och förväntningar sätta gränserna för vårt öde.

Du som fortfarande har tid är privilegierad. Men tänk på att du har bara ett liv och det är så onödigt att skärma av det med rädsla och falska hinder. Irenaeus som var en fantastisk filosof och teolog under andra århundradet efter Kristus, sade: «Guds härlighet är den människa som lever fullt ut».

Det är underbart att tänka sig att den verkliga gudomligheten är den närvaro där allt harmonierar skönhet, enighet, kreativitet, skapandekraft, mörker och negativitet. Den gudomliga älskar den fulla närvaron i livet. Om du tillåter dig att bli den människa du är stämmer plötsligt allt överens. Om du lever det liv du älskar får du trygghet och lycka. Inte sällan beror den stora bristen på lycka inom och omkring oss på det faktum att vi inte lever det liv vi älskar, utan snarare det liv vi förväntas leva. Vi har inte samma rytm som vårt sanna jags dolda signatur och ljus. Varje själ har en unik form. Det finns ett förborgat öde för varje människa. När du strävar efter att upprepa vad andra har gjort eller tvingar dig själv in i en annan form förråder du ditt sanna jag.

Det handlar för dig om att återvända till den inre ensamheten och att vara i mental stillhet, för att återfinna den dröm som finns djupast i din själ. Du måste närma dig drömmen likt ett barn som går på upptäcktsfärd. När du återupptäcker din barnlika natur kommer du in i en behaglig värld fylld av möjligheter och du kommer att ta dig dit allt oftare, till den plats där allt är lätt och som du är lycklig på. Den falska bördan lättar från dina axlar. Du kommer i rytm med ditt sanna jag. Din inre sanning lär sig successivt att träda fram i skönhet på denna underbara jord.

Den viktigaste och mest kärleksfulla relationen du någonsin kommer att ha är relationen med dig själv. Alla andra relationer kommer och går. Den enda person du är tillsammans med för evigt är dig själv. Din relation till dig själv är evig. Hur är då den här relationen? Vaknar du varje morgon och är glad för att möta dig själv? Är du en person som du tycker om att umgås med? Tycker du om dina egna tankar och känslor? Skrattar du med dig själv? Älskar du din kropp? Är du nöjd med att vara den du är? Är du nöjd med det liv du lever?

För att vara den du vill vara i morgon,
handlar det om att älska den du är idag.

Om du endast älskar och högaktar den person du är i morgon kommer detta lätt att följa dig resten av livet. Jag ser så ofta människor som söker sätt att utvecklas för att kunna bli det och den de önskar. Ofta följer uppskattningen av det lärda, av det uppnådda inte riktigt med. Det är som åsnan med moroten framför huvudet. Åsnan jagar och jagar men når aldrig fram till den. Att ha en morot i det du sysslar med är väldigt viktigt men när uppskattningen hela tiden flyttas till nästa sak, nästa utmaning mister moroten sin tjusning.

Vi vet egentligen att livet är vägen och inte målet men vi lever alltid för nästa ögonblick. Vi lever och söker det som vi ännu inte uppnått för att vid målet sätta nya mål utan uppskattning av det uppnådda. Du kan aldrig bli lycklig och tillfredsställd om lyckan endast existerar i det som du ännu inte uppnått, om tillfredsställelsen är beroende av de saker som framtiden har i sitt sköte.
Du skall givetvis sträva för att förbättra dig, men om du inte uppskattar de saker du lär dig, varför skall du då lära dig, varför skall du utvecklas om endast det som du ännu inte lärt dig är värt att lära och värt att veta. Du behöver inte stressa och kämpa för att vara värdig livet som du fått. Du behöver bara njuta på det sätt du finner lämpligt och i njutningen ligger avbetalningen på din kropp och ditt liv. Vad det nu än är som skapat oss, vad det än är som talat om och bestämt att vi skall vara här, så tror jag (oavsett tillverkarens härkomst) att han, hon eller det hade för avsikt att produkten, att skapelsen skulle ha det bra, att vi skulle utnyttja de resurser som finns, att vi skulle njuta av de saker som finns där för oss att njuta av.

Du kan aldrig säga, aldrig lova hur du känner i morgon, för vari ligger då livet, vari ligger då våra nya upptäckter, utvecklingar och lärdomar. Du kan inte säga idag hur du tycker, tänker eller känner i morgon. Om du idag bestämmer dig för morgondagens övertygelser, så har du ju stannat din utveckling, då kan du endast stagnera och då har faktiskt livets gåva «att lära och utvecklas i nyfikenhet» stängts in för att inte mera släppas ut.

Allting är möjligt det enda som begränsar denna insikt är dina egna tankar, känslor och ditt livsmönster som har lärt dig att livet skall vara på ett visst sätt, på det sätt du lärt dig. Med ett öppet sinne närmar du dig ett obegränsat medvetande som innebär att allting som du stöter på, allting som du hör, som du ser och känner kan vara ett frö till en potentiell ny verklighet.

När du ser lärdomar i allt, när du inser att varenda människa är din lärare såväl som du är deras kan ditt sinne äntligen öppnas och närma sig den oändliga kapacitet som är du. Visst kan du väl försöka att få till trevliga situationer, men förvänta dig aldrig dem. Förvänta dig aldrig att din fru/man skall älska med dig, se det som en gåva inte som en plikt. Förvänta dig inte att dina vänner skall bete sig på ett visst sätt, att framgången eller motgången måste bli som du hade tänkt.

Livet har många riktningar. Det är vars och ens sak att välja vilken riktning vi vill gå i. Friheten att välja är en stor gåva. Den kan leda dig till ett återvänds ställe, en plats där det inte tycks finnas någon öppning, men om du fortsätter att försöka och följer ditt sanna jag då kommer du alltid rätt..

Lägg märke till ditt livsmönster, notera hur ditt medvetande arbetar i samverkan med hur ditt sanna jag känner i vissa stadier av livet. Använd detta som en riktlinje. Ditt liv kan ibland likna en labyrint, men det finns en väg ut. Det handlar om att välja. Att hitta vägen ut ur labyrinten det är en fråga om trial and error.

Vi människor är skapande varelser. Då vi skapat hela jordens utveckling på gott och ont. Detta skapande finns hos varje människa. Med vår fria vilja skapar vi det vi vill ha, gott eller ont, positivt eller negativt Om vi inte mår bra, om vi har sjukdomar, kriser och problem eller vad som än händer och har hänt oss så har vi själva bett om det. Vi har själva skapat det för att lära oss. Därför skapar du själv hela din livstillvaro både medvetet och omedvetet.

Du har ofta svårt att förstå att du själv har ansvar för alla dina val, handlingar, beslut och att de leder dig till nästa situation som du möter, varje dag står du alltid öga mot öga med din egen skapelse. Men istället för att acceptera den du är, så föredrar du ofta att skylla på andra och se dig själv som ett offer för livet eller andras illvilja.

Det liv du lever är din skapelse, det är din uppfattning av verkligheten då det inte finns någon standard verklighet i världen, utan verkligheten är olika för alla människor inför de situationer och människor de möter, du ser hela din verklighet utifrån dina erfarenhetsfilter, livslögner samt anpassnings förmåga. Genom dina inre förmågor kan du skapa den verklighet som är bäst för dig, du kan skapa dig en egen verklighet, den verklighet som du vill ha.

Verkligheten är här och nu, nästa steg du tar inte i går eller i morgon, träna upp dig med att vara mer närvarande här och nu. Detta innebär således att du inte kan förändra din livssituation, men du kan förändra dina reaktioner på den, om du gör det så kommer efter hand även ditt sinne och tankar att ändras, i förlängningen innebär detta att även din livssituation kommer att förändras.

De flesta människor förnekar att vi har möjlighet att skapa precis allting i våra liv. Dessa människor är ännu inte redo att börja ta eget ansvar för sina liv, val och handlingar. De vägrar se att vi regisserar våra egna skådespel och skapar vår egen verklighet. Dessa människor tror att de är separerade från helheten. De tror på dogmer, pekfingrar och förbud. Detta är inga lyckliga människor.

När du är redo att ta ett eget ansvar för ditt eget liv, blir du en mera medveten skapare. Då börjar du att förstå att livet är och blir vad du gör det till och om du bestämmer dig för att mera medvetet gå in för att skapa det liv som du vill ha det, så kommer det att bli så. Med samma kraft som du förut skapade elände i ditt liv, kan du nu skapa glädje och harmoni. När du kommit till denna insikt så förstår du att livet är och blir vad du gör det till. Ingen annan skapar våra liv åt oss, vet du inte hur du vill leva och vara är det dags att ta reda på det nu, naturligtvis finns svaret inom oss själva, var skulle det annars finnas, det finns ingen annan än vi själva som vet hur vi vill leva och vara som människa men då handlar om att stanna upp och stilla sig och rikta frågan inåt till vårt sanna jag.

Kan det vara så att du inte vågar, för om du får reda på svaret kanske du måste förändra ditt liv på flera punkter eller tillåta den förändring som livet har i beredskap för dig så att du äntligen ska kunna förverkliga dig själv, genom att börja tillåta alla de talanger, förmågor som kan berika oss själva och vår omvärld. Hellre än att du tar reda på vad du vill, vem du egentligen är, går du kvar i din trygghet som dina problem skänker dig, problem som finns för att du ska vakna upp, puffa in dig på din rätta väg, så att du kan ta reda på vem du verkligen är, vart du är på väg, vad du egentligen vill.

Låt oss inse att det är vi själva som byggt våra fängelser, vi kan om vi vill öppna fängelse dörrarna inifrån, automatiskt kommer då livsströmmen att harmoniera kroppen, upplysa sinnet göra tankar och ord positiva, sanna och konstruktiva, allt läggs tillrätta.

Behöver du rensa din själ och ditt sinne.

• Dagdrömmer du för att fly vardagens bekymmer?
• Har du glömt att tänka på dig själv den senaste tiden?
• Känner du dig ständigt orolig och bekymrad?
• När du ska somna, oroar du dig för dagen som gått och för dagen som kommer?
• Tycker du att dina dagar och veckor kommer och går utan att det är någon skillnad på dem?
• Känns din hjärna som om vädret ständigt var dimmigt?
• Vill du ha anledning att le och skratta oftare?
• Skulle du vilja förändra din värld och ditt liv?
• Gör du mycket av det du tycker om göra varje dag?
• Är varje dag precis som du vill leva?
• Upplever du att du har tid till allt du vill göra?
• Är din agenda fulltecknad av bara sånt som du vill göra?
• Agerar du bara utifrån vad som känns rätt för dig i alla situationer?
• Arbetar eller studerar du bara med det som känns rätt för dig?
• Är alla dina relationer tillfredsställande?
• Vågar du uttrycka vad du känner, tänker och tycker?
• Arbetar du korta dagar med gott om tid att njuta av livet?
• Tycker du om och uppskattar dig själv?
• Ser du på förändringar i ditt liv som utmaningar?
• Känner du dig nöjd med dig själv för den du är?
• Lever du det liv som du innerst inne vill leva?
• Är du den du innerst inne är och vill vara?
• Är du nyfiken på livet varje dag?
• Lever och agerar du här och nu?

Rulla till toppen