Villkorslös Kärlek

Vad är villkorslös Kärlek?

Så länge Du sätter upp regler och villkor
för hur Jag ska vara
för att Du ska känna dig älskad,
så kommer Jag aldrig att vara tillräcklig
och Du kommer aldrig att känna dig älskad…

”Kärlek … Vad är kärlek? Kärlek är att älska någon för vem de är, vilka de var och vem de kommer att bli. ”~ Chris Moore

Vi kan aldrig någonsin äga en annan människa, ej heller hennes kärlek. För kärlek kan aldrig ägas, kärlek är någonting vi är. Och eftersom vi inte kan äga en annan människas kärlek så kan vi heller aldrig förlora den, eftersom den aldrig någonsin kan vara vår. Kärlek är en energi som genomsyrar det djupaste inre av vårt väsen. Det är den energi som sammanbinder oss. Kärleken är vårt sanna ursprung.

Att bli älskad villkorslöst bara för att du är du är viktigt för individens utveckling och allra viktigast är det i barndomen. Villkorad kärlek kan leda till inkongruens hos barnet. Som förälder är en villkorslös kärlek inte alltid något enkelt att förmedla till sitt barn. Ofta uttrycker man sig på klumpiga sätt och villkorar då sin kärlek till barnet. Fundera ett tag över skillnaderna i de två följande uttrycken: 1. ”Sluta nu, mamma tycker inte om dig när du gör så” 2. ”Sluta nu, mamma tycker inte om när du gör så”. I det första uttrycket förklarar mamman att hon inte tycker om dig om du beter dig på ett visst sätt medan hon i det andra uttrycket förklarar att hon ogillar ett visst beteende men säger aldrig att hon skulle sluta gilla dig som individ för att du utför det beteendet. – Carl Rogers

Villkorslös kärlek i en relation börjar med en själv. För att lägga grunden för en varaktig, hälsosam relation , måste du först ha en stark självkänsla och självförtroende. Detta betyder inte att du aldrig har känslomässiga svårigheter eller inte behöver stöd och extra uppmärksamhet ibland.

Men du behöver känna dig själv och gilla dig själv, och erkänna de positiva egenskaper du ta med till en relation. Det innebär också att du kan stå på egna ben som en individ utan att kräva en romantisk partner för att definiera dig eller fylla dig. Du kan vara tillsammans med någon och ändå förbli dig själv – som en person du tycker om och respekterar.

Om du behöver för att förbättra din självkänsla eller inte känna dig säker i dig själv som en kapabel, värdefull person, då din relation kommer att drabbas. Dina osäkerhet kommer att ha en inverkan på din partner och din ömsesidig lycka. Det bästa du kan göra för din relation är att lära sig att älska dig själv . Erbjuder villkorslös kärlek till dig själv innebär att du kan se dig själv som älskvärd och värdig – trots eventuella upplevda brister eller tidigare misstag. Du kan läsa mer om egenkärlek i det här inlägget.

Inom relationen i sig är villkorslös kärlek förmågan att älska den andra personen som de är i sitt väsen. Om du har blivit förälskad i denna person och vill bygga en varaktig relation med dem, då måste du se dem som en unik individ – inte som en förlängning av dig själv.

När du hittar någon som älskar dig som du är, och du har möjlighet att älska dem som de är, det är en fantastisk upplevelse. De kan skilja sig från dig på många sätt. De kan se på världen på olika sätt och har vanor som du inte delar, men du kan omfamna dessa skillnader för att de är en del av denna unika person du älskar.

Men är kärlek nog för att bygga en varaktig relation? Och betyder villkorslös kärlek att oavsett vad din partner gör, gör dina känslor inte förändras? Svaret är ”nej” till båda.

Villkorslös kärlek inom ramen för en bra relation är en dans där båda parter deltar. Du börjar med det viktigaste i egenkärlek och ömsesidig kärlek och respekt. Du omfamnar kärnan i den andra, deras inneboende personlighet och världsbild. Du erkänner influenser av deras uppfostran, livserfarenheter och invanda beteenden.

Men. . . villkorslös kärlek inom ramen för en varaktig relation kräver mycket svängrum. Som en del av egenkärlek, du vet dina egna personliga gränser och gränserna för vad man anser vara acceptabla och hälsosamma beteenden och reaktioner från din älskade. Enligt Dr Jeremy Nicholson, personlighet psykolog och relationskonsult, det är ditt jobb i relation till ”använda ert inflytande i en omtänksam och disciplinerat sätt för att skapa en balanserad utbyte med din partner. Sådana kunskaper inte utnyttjas till ”kontroll” eller ”manipulera” för självisk vinning, utan bibehålla ett ömsesidigt givande och tillfredsställande partnerskap. ” När båda parter är medvetna om sina personliga gränser och har åtagit sig att kommunicera dem i kärleksfulla och icke-hotande sätt, då relationen kan fortsätta att kalibrera och växa sig allt starkare med åren.

Med möjligheten att kommunicera öppet, förhandla villigt och kompromissa och göra justeringar, kan du bygga en stark relation där villkorslös kärlek utvecklas och växer mer tillfredsställande med tiden.
För båda parter, villkorslös kärlek innebär att sätta hälsan i relationen över allt annat. Detta är ett medvetet beslut från både människor, och det kräver. . .

• regelbunden och öppen kommunikation;
• aktiva och engagerade lyssnande färdigheter ;
• en vilja att lugnt uttrycka oro eller gör ont;
• en vilja att göra beteendejusteringar som inte äventyrar dina gränser;
• en vilja att kommunicera gränser;
• förmågan att acceptera och till och med omfamna personlighetsskillnader som inte äventyrar
• hälsan för relationen;
• en vilja att fortsätta att arbeta på egen självkännedom och självkänsla;
• fullständig tillit till att din partner ”har ryggen” och du har deras;
• förmågan att förlåta och glömma, speciellt när förlåtelse begärs för brister och misslyckanden och det finns en verklig ansträngning för att göra förändring;
• det bindande åtagandet att aldrig hålla inne kärlek (eller sex eller pengar, etc.) för att få vad du vill eller behöver;
• en önskan att uttrycka din kärlek med små dagliga handlingar och ord;
• beslutet att släppa taget om ”små saker” som kan bugga dig så att du kan fokusera på de bästa delarna av din partner;
• viljan att visa extra kärlek och ha tålamod med din partner när de går igenom perioder av svårigheter, sorg, eller frånkoppling, att veta att det är en kortvarig tillstånd;
• älska den andra för glädjen av kärleksfulla, utan tanke för vad du får i gengäld.

Villkorslös kärlek är mer invecklad och komplicerad än att bara älska din partner ”oavsett vad.” Villkorslös kärlek kräver att kliva tillbaka och se den större bilden av ditt partnerskap och hur man bevara hälsan i relationen så att kärleken kan fortsätta att utvecklas och växa. Det första steget mot att älska din partner villkorslöst är att lära sig älska dig själv villkorslöst. Det kräver förståelse och kommunicera dina egna gränser och begränsningar, men ändå vara tillräckligt flexibla för att anpassa sig och kompromissa när det är möjligt. Och mest av allt, det kräver en daglig ömsesidigt engagemang för att bevara hälsan i relation och vårda banden av kärlek som förde er samman från början.

Rulla till toppen