Vem är DU?

VEM ÄR DU ? DU HAR TROLIGTVIS FÖRLORAT DIN SJÄL! DITT SANNA JAG !  OCH BLIVIT ETT KONCEPT OCH EN PRODUKT ! EN KOPIA AV ALLA ANDRA !!

Är du den du vill vara? Lever du det liv du vill leva?
Gör du det du vill göra ?

NEJ, troligtvis så lever du hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghets zon i livet. Men tänk på att de människor som gett dig dina livslögner och anpassningsförmåga det vill säga de som har gett dig ditt livsmönster, de har agerat efter bästa förmåga och efter sin kunskap, erfarenhet.

Skapandet av dina livslögner

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa. Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghets- zon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet,
då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som
känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: “Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?” Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: “Finns det något jag kan göra åt det?” Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna
leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.

Skapandet av en livssanning

· Vi har gjort ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.
· Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.
· Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till konsekvenserna.
· Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.
· Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.

De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan
· Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi
vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring.
· Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom vi
har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och säga ifrån.
· Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi har en
mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart vi “är på väg”.

Viktig frågeställning
DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER
Gäller den här livslögnen eller inte?

Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv. Det är du som avgör vad som ger inre styrka och vad som får dig att tappa modet. Tron har en väldig kraft. Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi och stärker din tro på dig själv och på framtiden

Ställ följande frågor till dig själv:
Är du medveten om vilka livslögner som verkar styrande för dig ?
Är du bra på att utveckla medvetna livslögner ?
Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har ?
I vilken grad försöker du anpassa ditt liv till dina livslögner?
Hur upplever du sammanhanget mellan dina
livslögner och det du säger och gör ?

Skapandet av din anpassningsförmåga

Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.

Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.

Detta innebär att du inte vågar visa dig som den du verkligen är, om du gjorde det så skulle din sociala omgivning kanske inte tycka om dig, för du vet att om du visar dig som du inte är, tycker de om dig, men om du visar dig som den du egentligen är så kommer de kanske inte att tycka om dig.
Denna process innebär att din själ ditt sanna jag försvinner. Därför har du mycket svårt att visa ditt rätta spontana äkta sanna jag och veta vad du egentligen tycker, tänker samt känner i olika situationer eftersom du fruktar att ingen kan tycka om och älska dig som du verkligen är. Därför håller du medvetet tillbaka det som är ditt sanna jag det som både du själv och din omgivning skulle må bra av att du visade.

Jag är inte den du tror jag är.
Jag är inte den jag tror att jag är.
Jag är den jag tror att du tror att jag är.

Om vi härmar eller kopierar andra kan vi kanske i bästa fall komma så långt som de kommit. Vi kan aldrig bli mer än en lite sämre kopia. Det enda sanna vi kan göra är att utgå från den person vi är.

Vi tror också att vi måste få allt utifrån. Men vi har mer än vi anar inuti oss av kunskap, insikt, vilja och intuition. Alla föds med en vilja att utvecklas och lära sig. Till exempel lär sig små barn att gå av sig själva. De härmar inte andra småbarn, utan de utgår från sig själva och sin kropp. De lär sig på egen hand genom att pröva sig fram lite i taget. Det går av sig självt eftersom barn är nyfikna på omvärlden, de vill upptäcka och få kontakt. Plötsligt har de lärt sig att gå på egen hand och deras lycka och stolthet är fullkomlig !

Men det är så lätt att tillrättavisa ett barn och visa hur de ska göra. Vi tror oss veta och kunna hur andra ska göra saker. Varför inte istället ge barn en tilltro till att de kan lösa detta på egen hand och stötta, uppmuntra våra barn så att de kan finna en lösning själva. Det kanske tar lite längre tid inledningsvis. Men det centrala är att inte ta över, för då lär sig barnet redan från början att det ska lita på andras förmåga istället för att lita på och bygga upp sin egen förmåga. När vi en gång har börjat “ta över” stannar barnets egen inre “motor” sakta men säkert. Det tar bort den egna initiativkraften, inre motivationen och motverkar självständighet. Vi måste utgå från de egna förutsättningarna, inte andras, när vi går genom livet. Ju tidigare vi upptäcker detta desto bättre.

Det grundläggande problemet i vårt samhälle är att vi ska efterlikna andra, istället för att utveckla något unikt eget. Detta förhållningssätt kan aldrig fylla os med stolthet och ge mening åt det vi gör. Att hela tiden försöka efterlikna andra dränerar vår energi. Vi tömmer oss på kraft om vi dagligen försöker leva upp till vårt samhälles krav och förväntningar. Dessa som säger oss hur vi ska bete oss hur vi ska leva, vara och agera.

Rulla till toppen