Hitta kärlek & självkänsla

I samhället idag existerar en djup splittring mellan den inre och yttre världen, mellan intellekt och intuition, mellan manligt och kvinnligt, mellan vila och aktivitet och yttre kunskap och inre visdom samt mellan kärlek och ondska. Det sker en snabb teknologisk utveckling i samhället, men vi verkar att glömma den viktigaste faktorn oss själva. Du har hela tiden möjlighet att fatta nya beslut om vem du är. Gårdagen är bara en gammal sanning om den du var, idag är en Ny dag – välj om! Lycka till på färden genom livet! En slingrig väg, men kom ihåg din hatt och din kappa – så kan du sjunga även i regnet.

 

Nu är det tid för ett inre uppvaknande.

Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas. Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa.

Den kärlek som skapas av våra sinnen är inte den sanna kärlek som jag vill visa, denna slags kärlek är blott ett tecken på livets ego. Om du låter dig ledas av livets alla företeelser och ditt egos alla bedömningar kommer du med all säkerhet att vandra förgäves under en lång tid. [tweetshareinline tweet=”Kanske förlorar du dig i ditt egos och ditt intellekts invecklade mångfald i dina intrycks ständigt föränderliga värld, i tankar och bedömningar.” via=”no”] Det har jag också gjort en gång.

Vi står vid ett vägskäl och ett val mellan egots separation och hjärtats visdom. Att lyssna på hjärtats visdom är ett byta ett yttre liv mot ett inre liv från egots kortsynta perspektiv av ”jag” och ”mitt” till hjärtats fokus på kärlek och den andres behov. Det är att byta medvetande från egots kortsynta separation och ändlösa begär till hjärtats visdom av kärlek, glädje, samhörighet, visdom och helhet. När vi följer egots väg, så leder detta bara till kamp, konflikt, separation och utmattning. Hjärtats Väg handlar om att lära oss lyssna till vårt hjärta, till vår inre källa av kärlek, glädje, sanning och visdom. Det är att vara i en djup enhet och harmoni.

 

Vårt hjärta är dörren till ett accepterande både för oss själva och för andra.

Vårt hjärta är egentligen aldrig stängt, utan det är vår egen rädsla och våra dömanden om oss själva och andra som håller hjärtat stängt. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor. Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vårt hjärta att öppnas igen.

När vårt hjärta är stängt så skapar detta en isolerad och ensam känsla, vilket gör att vi inte ser den kärlek som hela tiden finns runtomkring oss. Det är när vi börjar öppna vårt hjärta, som vi upptäcker en känsla av enhet i kärlek med andra människor, med träden, med naturen, med havet och med himlen. Hjärtats uppvaknande sker när vi börjar att bry oss om allas behov och det är en djup glädje att sätta andra personers behov framför våra egna behov. Det är på hjärtats medvetenhetsnivå som vi börjar utveckla den medvetenhet och sensitivitet, som gör att vi börjar att bry oss om andra personer. Hjärtat agerar utifrån premisserna att ”jag är ansvarig” och ”bara kärlek fungerar”.

[tweetshare tweet=”Vi är skapta för att älska och vara älskade” via=”no”]

 

Det är på hjärtats nivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på hjärtats nivå som vi börjar att förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet. Vi börjar förstå att det är kärlek som är det viktiga i livet.

Rulla till toppen