...

Hitta din inre Livskompass

HITTA DIN INRE LIVSKOMPASS

Vi har alla utrustats med en inre kompass för att navigera i komplexiteten i vår fysiska verklighet. Det är den överlägset mest sofistikerade och värdefulla verktyg du kunde ha möjligen bett om. Från att göra svåra beslut om ett moraliskt dilemma att veta hur man behandlar andra, din inre kompass pekar mot de mest energieffektiva och effektiva insatser och tillvägagångssätt. Lita på din inre kompass den kommer oundvikligen att leda dig mot att vara det bästa du kan vara. Så vad och var är denna inre kompass?

Du har alltid haft en inneboende känsla för vad som är rätt eller fel för dig. Känslor som berättar om du känner dig tillfreds med en situation eller inte; oavsett om du är på rätt plats eller inte; om du och andra är sanningsenliga eller inte. Kanske kan du komma ihåg hur du som barn ifrågasatte en del beteenden eller krav som omvärlden hade men som inte verkade vettigt för dig.

Redan innan dess, som nyfödd, var du helt i kontakt med vem du var, hur du kände och vad du ville. Du krävde och förväntade dig att dina behov och önskemål skulle tillgodoses och du var också öppen och litade på dig själv och andra och du älskade villkorslöst. Du agerade från din inre sanning och väsen, utan något ego inblandat.

Men med tiden förlorade du kontakten med din inre kompass, liksom de flesta andra, för att kunna fungera i världen du behövde “följa spelreglerna” och stängde av din inre kompass-din emotionella GPS för att bli accepterad och smälta in. Och sakta men säkert förlorade du kontakten med din sanna känslor och önskningar-med din inre röst-medan ditt ego var formade en självbild som du ansåg lämplig, funktionell och godtagbar.

Tyvärr lever de flesta av oss genom vårt ego eller efter egna och andras livslögner, till skillnad från att leva i kontakt med ditt sanna jag, du kommer aldrig att få uppleva lycka meningsfullhet och tillfredsställelse, oavsett hur framgångsrik du kan vara i den yttre världen. Jag är säker på att du känner till kända, duktiga människor som begått självmord. Oavsett hur framgångsrika dom varit i världen, kunde de inte få kontakt med vem de var, på en själsnivå, och finna glädje i livet.

Din inre kompass leder dig till din själs syfte

Vart man än tittar, kommer du att hitta personer, myndigheter och institutioner som talar om hur du ska leva ditt liv: hur man beter sig med familj , vänner, partners och kollegor; vad man ska ha, köpa, äta och se ut; och vilka känslor som är acceptabla eller inte, vilka du har rätt att uttrycka och dela, och vilka du bör förneka eller undertrycka. Detsamma gäller för dina önskningar, mål och ambitioner.

Det tog mig större delen av mitt liv för att inse vad jag var här för att göra. Jag var för upptagen med att försöka få en “karriär”, bygga en “verksamhet” och skaffa “kompetens” för att fungera i samhället och i världen. Men oavsett hur roligt det var att lära sig och göra alla dessa sake så gav ingen av dem mig meningsfullhet och tillfredsställelse och den glädje som jag känner nu, att veta vad mitt syfte är och ha klarhet om vad jag vill i livet-att hjälpa andra att få klarhet om sitt eget liv syfte.

Att leva sin inre sanning och att vara i kontakt med själen innebär inte “karriär” eller “prestationer”; det är en ego sak. Din själ vill bara hjälpa dig att förverkliga insikter om vem du är och vad du är här för att göra-genom uttryck och manifestation av dina djupa önskningar och medvetenhet av vad som egentligen är viktigt för dig

Oavsett vad du vill åstadkomma i livet, vare sig det är stora eller små saker, offentliga eller privata, om det inte är i linje med vem du i grunden är och med ditt livs syfte, kommer det inte ge dig uppfyllelse. Om du upplever en känsla av otillfredsställelse i varje aspekt av ditt liv, så måste du flytta din riktning eller perspektiv. Detta är din inre kompass som försöker tala om det för dig

Anslut med din emotionella kompass

Känslor av glädje, meningsfullhet och inre frid brukar betyda att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt, gör det som är rätt för dig; denna själ anpassning kommer att visas i din omgivning som underbara välsignelser som bekräftar den med en mystisk och underbar synkronicitet. Å andra sidan, känslor av obehag, av “något saknas”, att inte hitta din plats, för att vara “off-center”, och i konflikt med andra, är indikatorer på att du inte har kontakt med din själ

Denna frånkoppling kan ske i form av ilska, rädsla, skuld, skuld, skam och självtvivel. Du kan hitta skäl som att vara missnöjd med ditt liv, din familj, din partner, din regering, och världen. I sanning, är det din kompass som uppmanar dig att ta en närmare titt på vad du gör och var du är, och flytta fokus; kanske till och med ta ett steg i tro och följa dina drömmar , att acceptera och uttrycka hur du känner, vem du är och vad du vill.

Innerst inne vet du vad det är som skulle ge dig glädje, meningsfullhet och lycka ; och din inre kompass kontinuerligt knuffar dig i den riktningen. Social konditionering kan ha tystas det, men är det inte dags att ägna mer uppmärksamhet och ge den en högre röst? Det första steget är att få tillbaka kontakten med dina känslor och lita på din intuition för att visa vägen, oavsett vad andra kanske tror, säger, eller gör. Det andra steget är att fråga dig själv, varje stund av varje dag, “Är detta vad jag verkligen vill göra?” Och “Vilka känslor inom hindrar mig från att göra det jag verkligen vill?”

Ha modet att vara dig själv

Ingen vet vad du är här för att göra, och hur, bättre än du själv. Du kom till detta liv med ett syfte, för att uppnå detta. Det är dessa som innebär de utmaningar som du möter i livet och som hjälper dig att växa och låter ditt syfte att växa fram.

Det är dock lätt att bli distraherad av världen och tvivla på sig själv när du förlorar kontakten med din inre kompass. Du kan bli avskräckt och följa ett sidospår, och väljer att mata ditt ego, i stället för att ärligt ta ansvar för dina känslor, för att undvika skuld och fruktan som denna inre förändring väcker. Men det kan också finnas en liten röst inuti som uttrycker dina snedsteg och knuffar dig att hitta vägen till att bli herre över ditt liv.

Är det inte dags att titta på och ta bort de föreställningar som hindrar dig från att uppnå vad du verkligen kom hit för att vara och göra? Insikt och medvetenhet är din själs rikedom. De är de bästa gåvor du kan ge dig själv och andra. Är det inte dags att rikta din uppmärksamhet på dem och föda den magnifika varelse du verkligen är?

Rulla till toppen
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.