Certifierad Supercoach Stor Succe utbildning Enda i Sverige

25jan08:0008:00Certifierad Supercoach Stor Succe utbildning Enda i Sverige

Event Details

CERTIFIERAD SUPERCOACH ONLINE UTBILDNING
DEN ENDA KOMPLETTA COACH UTBILDNINGEN I SVERIGE

EN AV SVERIGES LEDANDE COACHUTBILDARE I 21 ÅR
Vill du bli en bra Coach är detta utbildningen för dig

Ni kan även gå in på följande länk och höra om utbildningen
https://www.facebook.com/krigare.kjellhaglund/videos/7722867581168782?idorvanity=898998348122509

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Certifierad Livscoach
Certifierad KBT & ACT Coach
Certifierad Stresscoach
Certifierad Relationscoach
Certifierad Parrelationscoach
Certifierad Gruppcoach
Certifierad Mindfulness/Meditations Coach
Certifierad QI Gong Coach

Recensioner av tidigare deltagare
https://www.yrkesutbildningar.se/skola/livscoachakademin-kjell-haglund/recensione

NY UTBILDNINGSSTART DEN 25-26/1 2025 12 Månaders utbildning
Med 10 Helg Online träffar med 1träff/månad 2025
Även möjlighet att träffa mig varje måndag över Zoom 18.00-19,30

25-26/1 2025, 22-23/2,29-30/3, Certifierad Livscoach
26-27/4, 17-18/5, Certifierad Stresscoach
26-27/7 30-31/8, 27-28/9, Certifierad Livscoach
25-26/10, 29-30/11, Certifierad Relationscoach

Kostnad 15.000kr detta inkluderar studiematerial och arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering / utbildning
Med möjlighet till delbetalning 1.250kr/månad

För mer information och anmälan
Kjell Haglund
0733-280590
Mail:[email protected]

https://www.feelgoodresor.com/resa
https://kjellhaglund.nu/
https://kjellhaglund.com/
https://kjellhaglund.se/
http://livscoachakademin.se/

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning med Kognetiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer. Vår coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Utbildningen innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Vår Coachings modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt.
Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.
I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv.

Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet. Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling.

Utbildningen är upplagd som en Webbutbildning med ca 250 utbildningstimmar. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som Coach och uppleva att du “bottnar” i den uppgiften som individuell Coachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i Coachningen.

Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.

Målet med utbildningen är att du som Certifierad Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser.
De 11 coach kompetenserna är:

Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

Certifieringen
Att bli certifierad Supercoach av Livscoach Akademin innebär 250 utbildningstimmar samt 120 dokumenterade coaching timmar uppdelat på följande Livscoach 30 tim
KBT & ACT Coach 30 tim, Relationscoach 60 tim (Par 20tim, Familj20 tim Grupp 20tim) Stresscoach 10 veckors kurs, men du kan även Certifiera dig i respektive utbildning i din egen takt

Bakgrund till utbildningen
I dag tar inte bara OS-idrottsmän, Hollywoodstjärnor och näringslivets höjdare hjälp av Coaching. Trenden har nått även arbetslösa i Gävle, långtidssjukskrivna i Västerås och vanliga Svensson i Göteborg

Själv har jag funderat en del på varför Coachingen slår igenom så starkt just nu. En förklaring är antagligen dagens stora behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och de existentiella frågorna. Att ha mat på bordet, en partner att älska och ett jobb att gå till är långt ifrån tillräckligt. Förr var det exempelvis helt okej att ha ett jobb som var hyfsat så länge som det betalade bra. I dag vill vi känna att timmarna på jobbet även är meningsfulla och ger glädje. Numera är det även helt okej att gå till psykologen eller familjeterapeuten.

“Hjärnskrynklandet”, som besöken hos dessa professionella yrkesmän kallades för bara några år sedan, är idag något att imponera med på jobbet: “Vad lärorikt det måste vara! Vilka insikter har du fått om dig själv?” kan mycket väl bli en kommentar vid kaffeapparaten.

En annan aspekt som har skapat ett behov av Coaching är den ökade pressen på oss medborgare. Vi förväntas att vara supermänniskor, på jobbet och på fritiden. I kaoset av en familjens alla måsten och krav dagishämtningar, fritidsaktiviteter, omformulerade tjänstebeskrivningar på jobbet så kan Coaching kännas som en räddare i nöden. Coaching kan användas till att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och upptäcka nya möjligheter.

Coaching trenden får också bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt “Jag AB”. Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi, och uttänkta marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Det svåra är att hitta svaret på dessa komplexa frågor: “Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?” och “Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång åren framöver?”. Många tar hjälp av coacher för att hitta svaren.

Allt fler företag ser också Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.

Det är mot bakgrund av allt detta jag har valt att starta en utbildning av Supercoacher, då dessa behövs och att behovet är stort i vårt samhälle av idag.

HUR KAN COACHING ANVÄNDAS

Tanken med Coaching är att hjälpa dig i livet. Ja, som terapi – men ändå inte. Lära dig att se vilken metod som hjälper dig bäst. Skillnaden mellan Coaching och terapi kan kort beskrivas så här:

Terapi hjälper dig genom att reparera det som är trasigt, Coaching hjälper dig genom att bättre ta tillvara det friska i dig. Terapi är för dig som lider av en djupare problematik, om du behöver sluta fred med något traumatiskt som har hänt. Terapeuten vill ofta analysera din barndom i syfte att gå till botten med vad som orsakar dina problem. Strategin är att “laga” källan till problemet för att på så sätt få symptomen att försvinna.

Kognetiv terapi
Den populära och framgångsrika kognitiva beteendeterapin reparerar också det ofriska, men fokuserar precis som livscoaching på nuet och på framtiden. Att gå till en kognitiv beteendeterapeut är bra om du till exempel vill bli av med blyghet, övervikt eller fobier. Du får “öva” bort dina problem. Du utsätter dig själv för situationer som du tycker är jobbiga, i små doser först, sedan i stegrande svårighetsgrad. Du lär dig att prova alternativa tankar och beteenden för att ta dig förbi ditt grundproblem. Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar framåt: “Vad kan du göra nu?

LIVSCOACHING

En livscoach kan helt sakna erfarenheter och kunskaper kring varje individs situation. I Livscoaching är den coachade individen experten. Det är ett samarbete där Klienten har svaren och Coachen frågorna

De idéer, insikter och handlingsplaner som föds har sitt ursprung enbart hos den coachade individen. Livscoachingen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner.

Till vad används Livscoaching?
Livscoaching används för att hjälpa sig själv och andra människor med allt nedanstående (om än inte på en och samma gång…):

· kraftfull metod för att uppnå något som vi går och drömmer om
· ger oss redskap för att hantera och skapa förändringar i våra liv
· stärka vår självkänsla och locka fram det bästa inom oss
· både en inre och en yttre resa i hela vår livssituation
· tar reda på om vi vågar att satsa på vår affärsidé
· skapar insikt och förändring av vår livssituation
· hittar kraften när vi är/håller på att bli utbränd
· skapar insikt och förändring av våra relationer
· förändrar en situation som vi inte är nöjda med
· fokuserar på lösningar istället för på problem
· förbättrar kommunikationen i våra relationer
· får oss att lämna misslyckanden bakom oss
· innebär fokusering på nuet och framtiden
· förbereder oss inför utvecklingssamtalet
· skapar insikt och förändring av oss själva
· ökad självkännedom och medvetenhet
· utvecklar vår förmåga att jobba i team
· tar oss vidare efter en uppsägning.
· fasar in oss i en ny arbetssituation
· ökar vårt personliga välbefinnande
· utvecklar våra ledaregenskaper
· bryta ett negativt vanemönster
· upptäcka outnyttjad potential
· bli bättre på marknadsföring
· bli bättre på att ge feedback
· tar reda på vad nästa steg är
· bli bättre på att fatta beslut
· tar reda på vart vi vill gå
· tar oss vidare i karriären
· utvecklar vår empati
· effektiviserar arbetet
· utvärdering av mål
· öka vår motivation
· upptäcka styrkor
· utveckla styrkor
· förtydliga mål
· hitta nytt jobb
· fatta beslut
· sätta mål

Om det är en för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva och hur vårt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt , men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus!

Vi kanske skulle vilja förändra och förbättra våra relationer. Vi har problem i relationen till någon som står oss nära eller till andra människor i vår omgivning. Vi hamnar alltid i samma relationsmönster.

Vi vill finna tillit och kraft till att gå vidare. Vi har blivit uppsagda eller är sjukskriven.

Vi vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila. Vi känner att allt går för fort, att vi inte hinner med, att vi lever i en ständig stress, långt ifrån oss själva.

Vi skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera. Vi har problem på vår arbetsplats. Vi kanske känner en väldig prestationsångest, är ständigt trött, upplever oss som otillräcklig, jagad. Vi har svårt att slappna av.

Vi vill få fäste i det nya. Vår livssituation har förändrats radikalt. Vi har fått barn, vi har kanske separerat, eller genomgår andra omvälvande känslomässiga processer.

Vi skulle vilja bli mer närvarande i det som är vår kärna, upptäcka och bejaka oss själva. Vi vantrivs med oss själva, känner att vi av någon anledning inte kan vara den vi är.

Vi vill öppna oss för den vi är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla. Vi vet inte riktigt vem vi är. Vi tycker kanske att vi spelar en massa roller, ofta motstridiga, eller en viss roll och är trött på det. Vi har svårt att sätta gränser.

Vi vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje. Vi bär på en känsla av meningslöshet och existentiell tomhet, ensamhet. Vi trivs inte riktigt med livet, känner oss aldrig riktigt glada.

Vi vill känna oss närvarande och delaktig i vårt liv. Livet är på väg i en riktning dit vi inte vill.

Vi vill finna ut vad vi vill och upptäcka hur vi kan förverkliga det som är just vår potential. Vi känner att vi vill växa, utvecklas. Vi vill göra en förändring i vårt liv men vi vet inte riktigt vad vi vill eller hur vi ska gå till väga.

KBT & ACT COACHING

Lär ut metoder & verktyg för att arbeta med den Psykiska hälsan, Självkänsla, Beroenden, Rädslor, Ångest, Självskadebeteenden,
Skuld, Skam, Stress

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching och är en ny Coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

Vid kognitiv terapeutisk Coaching, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coaching, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

KBT kognitiv terapeutisk Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coaching.

Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACT Coaching definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

“Acceptans” i denna Coaching forms namn syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt.

Till skillnad från klassisk KBT Coaching där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga, går ACT Coaching istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del av ACT Coaching är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem. En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord (som “värdelös”) tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende.

En annan numera spridd ACT Coaching teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.

Acceptans innebär att acceptera ens upplevelser av vad som hänt och händer. Det innebär inte att acceptera att något händer utan att ingripa, t.ex. om någon far illa. I det fallet bör ens värderingar styra vad man ska göra (se nedan), medan acceptans handlar om att inte förneka eller fastna i den smärta händelsen gett upphov till (vilket snarare kan bidra till handlingsförlamning).

Ett grundläggande begrepp i ACT Coaching är “värderad riktning” som innebär att man under en längre tid bör reflektera över och gradera vad man värderar (av exempelvis vänner, familj, karriär med mera). Dessa värden uttrycks inte som enskilda mål, exempelvis att gifta sig, utan som mer allmänna inriktningar. Det kan exempelvis vara att behålla och utveckla relationerna med ens nära vänner, eller skapa möjligheter för att kunna (fortsätta) dansa och röra på sig. Syftet med att identifiera riktningar snarare än mål är att när målen väl uppfyllts (eller visar sig inte kunna uppfyllas) kan känslor av tomhet, förvirring och meningslöshet uppstå. Riktningar däremot kan ta sig många olika uttryck, vilket gör att man kan skapa nya mål när de gamla uppfyllts eller inte längre kan uppfyllas.

“Commitment” (hängivenhet, förpliktelse) i ACT Coaching syftar till att motivera sig att agera efter ens “värderade riktningar”. En viktig del av detta är att lära sig hantera misslyckanden och fortsätta trots dessa.

Det finns åtta grundprinciper[1] i ACT Coaching som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet:

1. Kognitiv defusion: Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m.m. som självständiga objekt, snarare än en del av ens identitet.
2. Vad är verkligt: Vilken är din verklighet, alla har olika verkligheter, byta verklighet
3. Vad är din sanning: Vilken är din sanning, finns det någon sanning, byta sanning
2. Acceptans: Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.
3. Kontakt med nuet: Medvetenhet om nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet.
4. Observerande jag: Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.
5. Värderad riktning: Värderingar. Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.
6. Målstyrning: Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.
7. Tankar är bara Tankar ge dom inget värde eller byt dina tankar
8. Känslor är bara känslor utifrån dina Tankar

CERTIFIERAD STRESSCOACH
UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Meditations Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad 5 Elementens Qi Gong instruktör/Coach
HSP Coach

Vi kommer att under utbildningen genomföra ca 40 tim praktik och teori, för att du sedan i din hemmiljö ska genomföra ett 10 veckors program enskilt eller med en grupp, du får med dig ett färdiga 10 veckors program både för Mindfulness med 8 meditationer som finns på mp3 filer samt 2 olika Qi gonger med 3 mp4 filer och 2 mp3 filer

Utbildningen innehåll:
Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Att aktivt förbättra sin hälsa
Teori samt samtal i olika gruppsammansättningar.
Stärkande och avslappnande kroppsövningar
5 Elementens Qi Gong
Power Qi Gong
Guidade meditationer

MINDFULNESS

Avsikten och syftet med den här utbildningen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv och andra att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt ”gamla” livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.

Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.

Visade fördelar i forskarraporter med mindfulnessträning:

Ökad integrering av att göra och att vara i ditt liv
Ökad känslomässig intelligens i privat- och familjeliv
Ökad kreativitet och klarhet i tanken
Ökad medvetenhet om olika perspektiv
Ökad känslighet för olika sammanhang
Ökad förmåga till uppmärksamhet
Ökad vakenhet för nyanser
Ökad öppenhet för nyheter och förändringar
Ökad förmåga att möta svårigheter
Djupare insikt i ditt yrkesliv och i sociala situation
Ökade energinivåer och en känsla av att må bra
Ökad förmåga att värdesätta vad som verkligen är viktigt
En tydligare känsla hur du vill vara medan du fullföljer din livsuppgift
En klarare uppfattning för vad du behöver göra innan din tid är ute

MEDITATION

Zen Meditation är grunden i Mindfulness. Ordet zen kommer från sanskrit ordet dhyana som betyder fokusering av sinnet eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen som i zen kallas zazen (za betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, ideer och tankar samt bilder och fantasier och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zenmeditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, ideer och dualism

I zen säger vi att allt är övning. Vi försöker därför fortsätta vår zenmeditation även när vi rest oss från meditationen. På så vis lär vi oss att det är möjligt att leva i närvaro och öppenhet i det vardagliga livet. Det kan vara svårt i dagens stressiga samhälle men därför är det också extra viktigt att vi aktivt övar oss i det.

Denna avslappnande meditationsart kommer ursprungligen från den Indiska Zen Buddhismen.I Zen meditation så sitter man lugnt och stilla för att lugna både kropp och sinne. Det gör att du kan öppna upp dig själv och få ny insikt om din egen natur. Iden med Zen meditation är att harmonisera din kropp, ditt sinne och din andning.
När du använder dig av Zen meditation så existerar ditt sinne endast i nuet. Du kommer inte att tänka något om framtiden eller det förgångna. Du tänker inte på vad du borde göra eller vad du skulle vilja hinna göra. Du stressar inte över jobbet eller oroar dig över kärleksproblem. Du existerar bara just nu och reagerar endast på det som händer precis just nu. Du tänker inte alls utan du bara existerar i nuet, du har inga tankar överhuvudtaget.

QI GONG

Qigong är ett Kinesisk system som bygger på att man manipulerar det egna naturliga energi systemet i kroppen, Qi är livsenergi, Gong står för skicklighet, genom Qigong får vi skicklighet att manipulera energin i kroppen för olika ändamål. Qi gong lär ha skapats för ca 3 000 år sedan av kinesiska taoister; senare har metoden vidareutvecklats av indiska buddhister. Metoden beskrivs utförligt i det klassiska verket Huang Ti Nei Ching. Qi gong sägs vara en föregångare till de asiatiska stridskonsterna. Qigong är en term som beskriver en mycket komplex och mångfaldig tradition av andliga, strids, och hälsoövningar från Kina. Qigong är ett modernt uttryck som den nuvarande Kinesiska regeringen använder för att kategorisera över 1500 olika stilar av dessa övningar för att ge dem ett meningsfullt sammanhang.

Sedan började taoistiska och buddhistiska munkar utöva Qi gong och dessa lärde sig att kontrollera sin Qi med hjälp av mental kraft och därigenom utföra extraordinära handlingar som att styra en annan persons Qi dit i kroppen där den bäst behövs, klyva stora stenblock med huvud eller händer, sätta döda ting i rörelse etc.
Enligt kinesiskt tänkande är kropp och själ oskiljaktiga; om det psykiska välbefinnandet ökar, så ökar också det fysiska. Allt i en ständig växelverkan. Ursprungligen beskrevs Qigong i de tidiga texterna som Tuna, andningsövningar, och Dao Yin, positionsövningar. Det användes också inom Taoismen som en väg att uppnå fysisk och andlig odödlighet.

Dagliga Qi gong-övningar har även en rad fysiologiska och psykologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet. Qigong stimulerar och stärker även muskler, leder, nervbanor och cirkulation utan att orsaka förslitningar eller ens träningsvärk.

Användandet av Qigong metoder för att förebygga och bota sjukdomar baseras på idén att viljan kan påverka organismen och därmed förbättra de inre organens fysiologiska funktioner. Samtidigt kan ´Qigong ge oss tillgång till outnyttjade försvars och regenerationsresurserQi gong används idag i Kina av miljontals människor på egen hand och dessutom på sjukhus vid behandling av exempelvis högt blodtryck, astma, ledsjukdomar och magsår. I Sverige används metoden i regel inte vid specifik sjukdomsbehandling, utan som en form avsedd att balansera kropp och själ

Qigong (tjigång) kan översättas till energiarbete – en mångtusenårig kinesisk självträning som vuxit till en folkrörelse över hela världen. Enligt kineserna är qigong en metod att arbeta med kroppens energifält och på så sätt skapa ett slags partnerskap mellan kropp och själ.

FEM ELEMENTENS QI GONG

De fem elementen är vatten, trä, jord, eld och metall. Man utgår från att människan påverkas av klimat och årstidsväxlingar. Varje årstid symboliseras av ett bestämt element som också har varsin smakriktning, känsla, färg, varsitt djur med mera. Varje element har som uppgift att försörja ett speciellt organ eller en speciell meridian i kroppen och att hålla det i balans. Balans mellan de fem elementen ger inre harmoni.

POWER QI GONG

Power Qi Gong är en mycket kraftfull Qi gong där de flesta rörelserna är statiska, det är en lätt metod att lära sig, och det är nästan som ett motionspass.Power Qigong är en serie övningar avsedda för att förbättra din fysiska och även psykiska hälsa, exakt hur detta fungerar går ej att beskriva, utan måste upplevas personligen. Övningarna integrerar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt.

Power Qi gong innebär även manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar: olika kroppsställningar och rörelser, avslappnings och meditations tekniker samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Power Qi gong är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.

Power Qi gong bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Power Qi gong är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och behandla sjukdomar och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi gong kallats “metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet”. Power Qigong inkluderar även de fem olika principer andning, kroppsposition, rörelse, avslappnig, och koncentration. Dessa fem principer tillsammans får Qigong att fungera som förebyggande av sjukdom, läkande, och vitaliserande.

RELATIONSCOACH

Dessa utbildningar ingår:
Certifierad Par Relationscoach
Certifierad Familjerelationscoach
Certifierad Grupprelationscoach

Certifierad Relationscoach är en utbildning för dig som vill arbeta med att hjälpa enskilda individer/singlar, parrelationer, kärleksrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, yrkesrelationer och grupprelationer med att förändra och utveckla deras relationer och deras samarbete på många olika plan till att bli väl fungerade relationer med både glädje och meningsfullhet osv.

Relationscoach utbildning är för dig som vill utvecklas till en trygg, kompetent och närvarande Relationscoach. Utbildningen är upplevelsebaserad och processorienterad och syftar till att du under utbildningen ska få en omfattande och djupgående teoretisk och praktisk kompetens som möjliggör ditt arbete som Relationscoach.
Vi kommer att arbeta utifrån olika metoder som lämpar sig mycket bra för både enskilda, par, familjer och grupper. Arbetssättet är kognitivt utformat med ett gediget och väl strukturerat material, uppbyggt kring olika viktiga områden där vi ofta stöter på svårigheter och utmaningar i alla våra relationer, både privat och i arbetet.

Parrelations Coaching
Livslånga parrelationer är numera en sällsynthet, ändå något som många drömmer om. Vi måste göra misstag i våra relationer eftersom skilsmässostatistiken säger att 50 % av alla äktenskap resulterar i skilsmässa inom fem år! Borde vi kanske gå relationskurser innan vi ingår i en parrelation? Hur påverkar vårt eget “bagage” den relation vi går in i? Vilket syfte har jag med min parrelation? Kärlek är att vilja någon väl. Hur väl vill jag min partner? Att älska är att skapa kärlek. Hur mycket kärlek ger jag i min relation? Eller förväntar jag att min partner ska ge först? Uppfyller ni varandras behov? Osv. Relations Coaching erbjuder ett pågående samarbete för att hjälpa klienter att uppnå tillfredställande resultat i deras förhållande.

Familjerelations Coaching
Hur mår familjen?
I en familj kan vi ha glädje av varandra, stödja varandra, inspirera varandra och utvecklas med varandra. Hur ser det ut i din familj? Bidrar du till nöjet eller missnöjet i din familj? Bidrar de andra till glädjen eller frustrationen? Hur mår dina barn? Hur mår dina föräldrar och svärföräldrar? Ta hjälp av en relationscoach för att upptäcka vad som behöver förändras

Gruppcoaching
Att vara tillsammans med andra I en grupp kan vara mycket stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande, konfliktfyllt och gruppen kan ha en kollektiv känsla av att vi inte kan komma vidare, vi har kört fast. Att sitta fast i frågor p g a åsiktsskillnader, personliga olikheter, värderingsskillnader, ett klimat som inte främjar utveckling, brist på lyssnande, prestige eller andra orsaker är mycket påfrestande. Både för gruppen som helhet, för individerna i gruppen och ofta också för gruppens omgivning. Det kan vara en ledningsgrupp, projektgrupp eller annan form av gruppsammansättning.

Om denna situation består under en period leder nästan alltid till konflikt, polarisering, prat om varandra istället för till varandra, rädsla att uttrycka sig eller liknande. Detta kommer att påverka omvärldens syn på och förtroende för gruppen, personerna i gruppen och dess arbete.Denna fas får ofta pågå alltför länge, det påverkar företaget eller projektet och dess resultat negativt och lösningen är inte alltför sällan att en eller flera gruppmedlemmar byts ut. Vi tappar kompetens, osäkerhet sprider sig och det tar lång tid att skapa förtroende inom gruppen igen.

Vem vänder sig utbildningen till
Utbildningen till Powercoach är en utbildning som är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer för omständigheterna
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta
beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Utbildningskostnad
Privatpersoner 15.000 inkl moms.
Företag/organisationer 15.000:- inkl moms.

Hela utbildningsavgiften betalas i samband med utbildningsstart
Möjlighet finns att dela upp utbildningskostnaden
Studie & arbetsmaterial ingår i utbildningsavgiften

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livscoach, KBT & ACT Coach, Mindfulnesscoach, Meditationscoach 5 Elementens Qi Gong Instruktör/Coach, Power Qi Gong Intruktör/Coach, Mentalcoach, Andlig/Mental Coach, Beroende/Medberoende Coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:[email protected]

livscoachakademin.se
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
kjellhaglund.nu

more

Time

(Saturday) 08:00 - 08:00

Location

Rua de Palmeira

Rulla till toppen