Certifierad Livscoach utbildning

27mar18:0018:00Certifierad Livscoach utbildning

Event Details

CERTIFIERAD LIVSCOACH UTBILDNING

EN AV SVERIGES LEDANDE COACHUTBILDARE I 21 ÅR

Vill du bli en bra Coach är detta utbildningen för dig

5 dagars utbildning i Västerås den 27-31/3 2023
+1 dag på Distans Online den 30/4 2023

5 dagars utbildning i Borås den 5-9/6 2023
+ 1 dag på Distans Online den 13/8 2023
Sommarerbjudande endast 4.500kr
Sista gången Live på plats i Borås

5 Dagars utbildning i Varberg den 21-25/8 2023
+ 1 dag på Distans Online 24/9 2023
Sommarerbjudande endast 4.500kr

7 Dagars utbildning i Tavira Portugal den 30/9-7/10
https://www.facebook.com/events/1540209659794555

OBS Nu finns möjligheten att delta på utbildningen både Live på plats
eller på Distans endera på nätet hemifrån i realtid eller helt i din egen takt när du har möjlighet. dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, du kan starta när du vill.

Kostnad 5.500kr Live på plats detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial och arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering, om du deltar på utbildningen på Distans Online i Realtid eller helt i din egen takt Kostnad 4.000kr detta inkluderar studiematerial och arbetsmaterial samt Diplomering / Certifiering. Det går bra att dela upp kostnaden

För mer information och anmälan
Kjell Haglund
0733-280590
Mail:[email protected]

livscoachakademin.se
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
kjellhaglund.nu

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i Livscoaching med Kognetiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer. Vår coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Vår Livscoachings modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar.

Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.
I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv.

Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet. Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling.

Utbildningen är upplagd som en 7 dagars utbildning med 75 utbildningstimmar. Vi lovar intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som livscoach och uppleva att du “bottnar” i den uppgiften som individuell livscoachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i livscoachningen.

Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.
Målet med utbildningen är att du som Certifierad Livs Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser.
De 11 coach kompetenserna är:

Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

Certifieringen
Att bli certifierad livscoach av Livscoach Akademin innebär 75 utbildningstimmar samt 60 dokumenterade coaching timmar.

Bakgrund till utbildningen
I dag tar inte bara OS-idrottsmän, Hollywoodstjärnor och näringslivets höjdare hjälp av Coaching. Trenden har nått även arbetslösa i Gävle, långtids- sjukskrivna i Västerås och vanliga Svensson i Göteborg

Själv har jag funderat en del på varför Coachingen slår igenom så starkt just nu. En förklaring är antagligen dagens stora behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och de existentiella frågorna. Att ha mat på bordet, en partner att älska och ett jobb att gå till är långt ifrån tillräckligt. Förr var det exempelvis helt okej att ha ett jobb som var hyfsat så länge som det betalade bra. I dag vill vi känna att timmarna på jobbet även är meningsfulla och ger glädje. Numera är det även helt okej att gå till psykologen eller familjeterapeuten.

“Hjärnskrynklandet”, som besöken hos dessa professionella yrkesmän kallades för bara några år sedan, är idag något att imponera med på jobbet: “Vad lärorikt det måste vara! Vilka insikter har du fått om dig själv?” kan mycket väl bli en kommentar vid kaffeapparaten.

En annan aspekt som har skapat ett behov av Coaching är den ökade pressen på oss medborgare. Vi förväntas att vara supermänniskor, på jobbet och på fritiden. I kaoset av en familjens alla måsten och krav dagishämtningar, fritidsaktiviteter, omformulerade tjänstebeskrivningar på jobbet så kan Coaching kännas som en räddare i nöden. Coaching kan användas till att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och upptäcka nya möjligheter.

Coaching trenden får också bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt “Jag AB”. Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi, och uttänkta marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Det svåra är att hitta svaret på dessa komplexa frågor: “Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?” och “Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång åren framöver?”. Många tar hjälp av coacher för att hitta svaren.

Allt fler företag ser också Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.

Det är mot bakgrund av allt detta jag har valt att starta en utbildning av Livscoacher, då dessa behövs och att behovet är stort i vårt samhälle av idag.

Hur Livscoaching kan användas
Tanken med livscoaching är att hjälpa dig i livet. Ja, som terapi – men ändå inte. Lära dig att se vilken metod som hjälper dig bäst. Skillnaden mellan livscoaching och terapi kan kort beskrivas så här:

Terapi hjälper dig genom att reparera det som är trasigt, livscoaching hjälper dig genom att bättre ta tillvara det friska i dig. Terapi är för dig som lider av en djupare problematik, om du behöver sluta fred med något traumatiskt som har hänt. Terapeuten vill ofta analysera din barndom i syfte att gå till botten med vad som orsakar dina problem. Strategin är att “laga” källan till problemet för att på så sätt få symptomen att försvinna.

Kognetiv terapi
Den populära och framgångsrika kognitiva beteendeterapin reparerar också det ofriska, men fokuserar precis som livscoaching på nuet och på framtiden. Att gå till en kognitiv beteendeterapeut är bra om du till exempel vill bli av med blyghet, övervikt eller fobier. Du får “öva” bort dina problem. Du utsätter dig själv för situationer som du tycker är jobbiga, i små doser först, sedan i stegrande svårighetsgrad. Du lär dig att prova alternativa tankar och beteenden för att ta dig förbi ditt grundproblem. Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar framåt: “Vad kan du göra nu?

Mentorskap
Är Livscoaching en form av mentorskap? Svaret är nej. En mentor är en person som har de erfarenheter eller färdigheter som du själv behöver. Vill du exempelvis bli egenföretagare, kan en rutinerad, framgångsrik egenföretagare bli din mentor. Relationen bygger helt enkelt på din mentors egna visdomar inom området du vill veta mer om.

Livscoaching
En livscoach kan helt sakna erfarenheter och kunskaper kring varje individs situation. I Livscoaching är den coachade individen experten. Det är ett samarbete där Klienten har svaren och Coachen frågorna

De idéer, insikter och handlingsplaner som föds har sitt ursprung enbart hos den coachade individen. Livscoachingen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner.

Till vad används Livscoaching?
Livscoaching används för att hjälpa sig själv och andra människor med allt nedanstående (om än inte på en och samma gång…):

· kraftfull metod för att uppnå något som vi går och drömmer om
· ger oss redskap för att hantera och skapa förändringar i våra liv
· stärka vår självkänsla och locka fram det bästa inom oss
· både en inre och en yttre resa i hela vår livssituation
· tar reda på om vi vågar att satsa på vår affärsidé
· skapar insikt och förändring av vår livssituation
· hittar kraften när vi är/håller på att bli utbränd
· skapar insikt och förändring av våra relationer
· förändrar en situation som vi inte är nöjda med
· fokuserar på lösningar istället för på problem
· förbättrar kommunikationen i våra relationer
· får oss att lämna misslyckanden bakom oss
· innebär fokusering på nuet och framtiden
· förbereder oss inför utvecklingssamtalet
· skapar insikt och förändring av oss själva
· ökad självkännedom och medvetenhet
· utvecklar vår förmåga att jobba i team
· tar oss vidare efter en uppsägning.
· fasar in oss i en ny arbetssituation
· ökar vårt personliga välbefinnande
· utvecklar våra ledaregenskaper
· bryta ett negativt vanemönster
· upptäcka outnyttjad potential
· bli bättre på marknadsföring
· bli bättre på att ge feedback
· tar reda på vad nästa steg är
· bli bättre på att fatta beslut
· tar reda på vart vi vill gå
· tar oss vidare i karriären
· utvecklar vår empati
· effektiviserar arbetet
· utvärdering av mål
· öka vår motivation
· upptäcka styrkor
· utveckla styrkor
· förtydliga mål
· hitta nytt jobb
· fatta beslut
· sätta mål

Om det är en för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva och hur vårt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt , men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus!

Vi kanske skulle vilja förändra och förbättra våra relationer. Vi har problem i relationen till någon som står oss nära eller till andra människor i vår omgivning. Vi hamnar alltid i samma relationsmönster.

Vi vill finna tillit och kraft till att gå vidare. Vi har blivit uppsagda eller är sjukskriven.

Vi vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila. Vi känner att allt går för fort, att vi inte hinner med, att vi lever i en ständig stress, långt ifrån oss själva.

Vi skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera. Vi har problem på vår arbetsplats. Vi kanske känner en väldig prestationsångest, är ständigt trött, upplever oss som otillräcklig, jagad. Vi har svårt att slappna av.

Vi vill få fäste i det nya. Vår livssituation har förändrats radikalt. Vi har fått barn, vi har kanske separerat, eller genomgår andra omvälvande känslomässiga processer.

Vi skulle vilja bli mer närvarande i det som är vår kärna, upptäcka och bejaka oss själva. Vi vantrivs med oss själva, känner att vi av någon anledning inte kan vara den vi är.

Vi vill öppna oss för den vi är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla. Vi vet inte riktigt vem vi är. Vi tycker kanske att vi spelar en massa roller, ofta motstridiga, eller en viss roll och är trött på det. Vi har svårt att sätta gränser.

Vi vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje. Vi bär på en känsla av meningslöshet och existentiell tomhet, ensamhet. Vi trivs inte riktigt med livet, känner oss aldrig riktigt glada.

Vi vill känna oss närvarande och delaktig i vårt liv. Livet är på väg i en riktning dit vi inte vill.

Vi vill finna ut vad vi vill och upptäcka hur vi kan förverkliga det som är just vår potential. Vi känner att vi vill växa, utvecklas. Vi vill göra en förändring i vårt liv men vi vet inte riktigt vad vi vill eller hur vi ska gå till väga.

Om utbildningen
Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Livs Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, samt specifik livscoach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som Certifierad Livs Coach.

Utbildningens upplägg
Utbildningen sträcker sig över 7 dagar uppdelat på fyra olika block, på internat måndag-fredag på en kursgård samt 2 dagar på Distans Online. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden. De specifika ämnen som ingår i de olika blocken återkommer då och då även i de andra blocken.

Din egen livsfilosofi styr dig varje dag, den hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och som gäller allt i ditt liv. Nyckeln till att skapa en framgångsrik livsfilosofi är att ha en bra självkännedom. När du vet vem du är och vad du vill ha ut från livet, är det lättare att skapa en egen livsfilosofi.

Livsfilosofin byggs inte upp från en enda källa, utan det byggs upp successivt från dina egna upplevelser och insikter och är till ingen nytta om du inte lever som du lär och ständigt förbättrar den. Därför bygger utbildningen på att du genom egen utveckling under utbildningen uppnår de insikter som du behöver för att coacha människor i Livscoaching.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen till Livscoach är en utbildning som är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på fyra olika block

Block 1.
Vem är du?
Hur lever du?
Varför har du blivit den du är?
Varför lever du det liv du lever?
Förbättra Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Identifiera dina begränsande övertygelser
Hur är ditt förhållande till dig själv
Gör upp med dina hjärnspöken.
Inställning och Beteenden.
Att växa som människa
Skapa medvetenhet
Livsföreställningar
Jagföreställningar
Ditt liv hittills
Coaching praktik

Block 2.
Nulägesbeskrivning
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil/Livsmatris
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Kartläggning av nuvarande livssituation
Hitta dina inre drivkrafter
Vilket är ditt önskeläge
Vilka är dina behov
Hur kan du leva som du vill
Upptäcka vad du verkligen vill
Samtalsmetodik
Utforma handlingar
Fastställa hur du vill leva
Fastställa vem du vill vara
Fastställa vad du vill göra
Stress och stresshantering
Hur är din Livsbalans
Coaching närvaro
Ditt varumärke
Ditt yttre livshjul
Ditt inre livshjul
Coaching praktik

Block 3
Coachingens grunder i teori och praktik.
Din egen Coachningsroll
Effektiv samtalsträning.
Aktivt lyssnande och kraftfullt frågande.
Lära sig många olika frågeställningar
Kartläggning: Vad vill du?
Vad är din avsikt, vad vill du uppnå?
Vilka problem eller utmaningar vill du ta itu med?
Vilka kunskaper och kvaliteter vill/behöver du utveckla?
Din egen samtalsstil och kommunikationsstil
Motivationsstärkande övningar
Framsteg och ansvarstagande
Om allt vore möjligt
Etik och professionalitet
Bryta livsmönster
Förtroende och närhet
Skapa medvetenhet
Min kommunikation
Direkt kommunikation
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Praktisk retorik
Vilken är din verklighet
Vilken är din sanning
Min Mentala melodi
Byte av verklighet
Byte av sanning
Coaching praktik

Block 4
Målformuleringar
Planera och sätta mål
Eget Företagande
Marknadsföring
Livsprocessen
Framtidsfrågor
Kartlägg drömmar.
Formulerad målsättning.
Resultatfokuserad livsplanering.
Att uppnå målen.
Val, beslut och handlingar.
Planera och sätta mål
Mental träning, målbilder
Att lära sig Tänka rätt
Framtidskarta
Framsteg och ansvarstagande
Utforma handlingar
Coaching praktik

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer för omständigheterna
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta
beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
5 heldagar på internat + 2 dagar på Distans Online

Antal deltagare
Min 10 max 28 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad för Live på plats
Privatpersoner 5.500 inkl moms.
Företag/organisationer 5.500:- inkl moms.

Utbildningskostnad för utbildningen på Distans helt i din egen takt & Online
Privatpersoner 4.000 inkl moms.
Företag/organisationer 4.000:- inkl moms.

Hela utbildningsavgiften betalas i samband med utbildningsstart
Möjlighet finns att dela upp utbildningskostnaden

Kost & Logi samt studie & arbetsmaterial ingår i utbildningsavgiften

Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590
Mail: [email protected]

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Livscoach av Livscoachakademin
75 Studietimmar Diplomerad Livscoach.

Godkänd Certifierad Livscoach av Livscoachakademin
75 studietimmar + 60 timmar dokumenterad livscoaching

Kursgårdar
Västerås, Varberg, Borås

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livscoach, Mentalcoach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590

Mail:[email protected]

livscoachakademin.se
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
kjellhaglund.nu

more

Time

(Monday) 18:00 - 18:00

Location

Västerås

Rulla till toppen