Certifierad Beroende & Medberoende Coach

24oct15:0015:00Certifierad Beroende & Medberoende Coach

Event Details

NYHET FRAMTIDENS COACH
CERTIFIERAD BEROENDE & MEDBEROENDE COACH
LIVE PÅ PLATS ELLER ONLINE

En av Sveriges mest Ledande Coachutbildare i 21år

5 dagars utbildning i Västerås den 24-28/10 2022

Recensioner av tidigare deltagare
https://www.yrkesutbildningar.se/skola/livscoachakademin-kjell-haglund/recensioner

OBS Nu finns möjligheten att delta på utbildningen både Live på plats
eller på Distans endera på nätet hemifrån i realtid eller helt i din egen takt när du har möjlighet. dvs du väljer tid själv, när du vill göra utbildning, du kan starta när du vill.

Kostnad 6.000kr Live på plats detta inkluderar Kost & Logi samt studiematerial samt arbetsmaterial om du deltar på Distans Kostnad 4.000kr detta inkluderar studiematerial samt arbetsmaterial..
Det går bra att dela upp kostnaden

Övriga utbildningar som ingår:
Certifierad Andlig & Mental Coach

Utbildningen innehåller följande:
Steg 1. Livslögner & Anpassning
Steg 2. Livsmönster & Jaget/Egot
Steg 3. Sanningen & Verkligheten
Steg 4. Reflektion/Självrannsakan
Steg 5. Medvetenhet/ Mindfulness
Steg 6. Acceptans & Frigörelse
Steg 7. Självkärlek & Självkänsla
Steg 8. Meningsfullhet/Värderingar/Syfte
Steg 9. Tankens Kraft/Mental Förändring
Steg 10. Rädslor & Eget ansvar
Steg 11. Förändring/utveckling
Steg 12. Beslut & Val & Handlingar
Olika Coaching metoder på varje steg

Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglundhotmail.com
www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Beroende
I vårt samhälle idag, så tror jag de flesta av oss har någon form av beroende t.ex Alkohol, knark, spel, tabletter, sex, shopping, socker, ätstörningar,skära sig, mat, rökning, snus, träning, godis, arbete, depression, kärlek, relationer, kontrollbegär, maktbegär, stress, sociala medier mm. Jag tror att alla beroenden är någon form av flyktbeteende, från oss själva och livet

Ett beroende är i grunden ett för mycket beteende som utvecklas till ett överlevnadssätt, människan har skapat sig ett abnormt förhållningssätt till en sak eller beteende i tron att det hjälper oss att leva drägligt. Vi kan dricka, spela, droga, shoppa, ha sex, söka bekräftelse och arbeta för mycket m.m.

Problem uppstår när vi får konsekvenser av det vi gör, dvs när andra saker blir lidande av att vi lägger för mycket tankar och kraft på en sak.

I samma stund det blir krav och ifrågasättande börjar människan förneka, ljuga, smussla och skapa beteende för att skydda det som blivit ett för mycket beteende. Det är vanligt att barn blir otroligt arga, utåtagerande och ledsna när man tar bort deras spel om de spelar för mycket. De har helt enkelt skapat en trygghet kring sitt spel, ett sätt där de mår bra. Samma sak gäller för en alkoholist eller narkoman. Drogen gör att människan kan klara av sin värld, de mår hyfsat bra. Tar man bort den eller ifrågasätter det försvarar vi det med näbbar och klor. Beroendeproblem är otroligt komplexa, varje år skördar det massvis med lidande och dödsfall tyvärr.

Vissa saker skapar ett fysiskt beroende, dvs droger, tabletter, cigaretter och alkohol sex, spel, shopping m.fl. Kroppen vänjer sig och efter ett tag behövs det för att fungera på rätt sätt. Tar man bort detta får vi abstinens och kroppsliga symtom. Dessa symtom får även en spelmissbrukare som inte har ett aktivt intag.

Beroendet är i grund och botten ett inlärningssätt där vi har skaffat oss ett beteende som gått för långt och blivit en överlevnadsstrategi som fungerar. Du dricker inte för att ha kul längre, du dricker och drogar för att må okej och slippa obehag. Du vet att det är fel men din hjärna är inlärd att du måste ha det för då vet du att du klarar dagen.
Trygghetsbehov och bekräftelsebehov är ofta ett resultat av vår historia. Vår historia formar oss till den vi är idag, nya kunskaper och förståelse för det gör att vi kan tackla framtiden bättre.

Vi formas sakta genom antingen bra eller dåliga val. Vad som styr oss är rädslan för att må dåligt. Människan hatar att känna obehag och gör allt vad som står i dess makt, även om det gör det värre framöver. Minsta motståndets lag gäller och kortsiktiga lösningar blir ditt handlande.

Beroende – Symptom
Den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Toleransnivån ökar i samband med bruket vilket innebär att man behöver högre doser av substansen för att uppnå samma effekt.

Vårt beroende fastställs bland annat genom att svara på nedanstående frågor:
• Jag tänker mycket på just detta
• Jag har börjat smyga med det
• Jag känner ett sug efter det
• Jag har utvecklat tolerans, och behöver allt starkare doser/högre spelinsatser
• Jag blir hög av att få ägna mig åt det
• Jag får diverse negativa abstinenssymptom, av att inte få ägna mig åt det
• Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen, fritiden
• Även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen

Medberoende
Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever tillsammans med en missbrukare. Det kan då handla om missbruk eller beroende av: alkohol, narkotika, spel, sex, internet, mat shopping, träning och arbete. Medberoende tillståndet kan även drabba personer som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld.

Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn andra har lärt sig det senare i livet.

Medberoende tenderar att komma ifrån problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Medberoende drabbar alla åldrar och samhällsklasser och det syns inte utanpå. Det kan vara din mamma, vän, granne, pappa arbetskamrat, syster, bror eller säljaren i mataffären som drabbats.

“Termen ”medberoende” härstammar från engelskans ”codependency” – ett begrepp som började användas 1979 som definition på de personer som lever nära eller med en missbrukande person. I början var begreppet knutet till anhöriga till alkoholister och narkomaner, men under senare år har begreppet börjat användas för de som är anhöriga till någon som t ex missbrukar något av följande:
Mat – anorexi, bulimi, ortorexi
Shopping
Läkemedel
Dataspel, surfa på Internet
Porrsurfing
Sex
Relationer
Arbete
TV-tittande
Spel om pengar
Religion
Träning
M.m

Medberoendebegreppet har också numera breddats till att omfatta alla former av medberoende som existerar i någon form av familj eller relation i obalans, det som ofta kallas dysfunktionellt beteende eller dysfunktionell familj.

Sammanfattningsvis kan man säga att den anhörige, vare sig den är partner, barn, förälder, syskon, släkt, vän eller arbetskamrat, dras med i och blir en del av missbrukarens eller den dysfunktionella personens destruktiva beteende, detta genom att man anpassar sig till det dysfunktionella levnadssättet, och därigenom blir man medberoende.
Medberoendebeteendet styrs i grunden av låg Självkänsla och Rädsla.
Utbildningen

Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en helt unik utbildning vår nya Coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Vår nya Coaching modell innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Detta ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv.

Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.

Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.

I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv. Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet

Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling.

Utbildningen är upplagd som en 5 dagars utbildning med 50 utbildningstimmar. Vi lovar 5 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som coach och uppleva att du “bottnar” i den uppgiften som individuell coachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i coachningen.

Block 1
Steg 1. Livslögner & Anpassning
Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din sanning och verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.

Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.

Din anpassningsförmåga
Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.

Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.

Steg 2. Livsmönstret/Egot
Du lever hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghetszon i livet.

Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela den du egentligen är försvinner under din livsresa.

Egot
Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego som är dina roller i livet, detta innebär att du genom ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör, har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra.

Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Du lever hela ditt liv utifrån och in. Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar och kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut.

Steg 3. Din Sanning & Verklighet
Vilken sanning lever du med? Vi skapar alla vår egen sanning. Den sanning som vi förhåller oss till när vi gör våra val. Den sanning som DU lever efter är bara din och det finns ingen annan i hela världen som ser ”verkligheten ur DITT perspektiv. De kan dela dina åsikter kanske, men aldrig dina känslor till dem. Allt det som du tror på är din sanning, vad du tror om dig själv och livet

Vad är sanningen? Sanningen finns inte – om vi tänker på den som EN RIKTIG SANNING. Sanningen finns däremot-för oss alla, i vår egen tappning. DIN SANNING SKAPAR DITT LIV, därför är det otroligt viktigt att ta reda på vilken sanning vi egentligen har, för att veta vad vi agerar utifrån.

Din verklighet
”Verkligheten är i sin yttersta mening konstruerad i sinnet. Det är sinnet som skapar verkligheten. Utanför våra perceptioner, tankar och upplevelser har verkligheten ingen giltighet. Formen, storleken, utseendet och alla av ett föremåls attribut är en rent subjektiv bedömning. Vi skapar vår egen verklighet.

Världen är en illusion. Det betyder inte att du, din familj eller tingen omkring dig inte existerar. Det betyder att världen existerar för dig på det viset du tolkar den. Din verklighet liknar inte någon annans verklighet. Du ser den genom dina ögon och relaterar till den på det viset som du är programmerad av dig själv att göra. Andra gör det på sitt sätt utifrån sina erfarenheter. Det är dina tankar som skapar din positiva eller negativa värld. Båda är illusioner. Dina medmänniskor har sina verkligheter sedda genom sina ögon. I sig själv ser man andra. Man ser det man söker. Våra medmänniskor är en illusion av våra egna tankar. Det finns lika många illusioner om varje människa som det finns människor.

Steg 4. Reflektion/Självrannsakan
Självrannsakan är när man ser på de tankar, ord, handlingar man har gjort, men även de handlingar man har låtit bli att göra och försöker avgöra vad som var bra resp. dåligt. Bara att bli medveten om detta kommer att hjälpa oss att inte göra om det dåliga, men ofta behöver man kämpa en längre period med bestämdhet för att bli av med sämre vanor.

Vi måste vara beredda att se oss själva i vitögat, att skärskåda oss själva och att se våra brister. Om vi inte är beredda på det och samtidigt ägnar oss åt personlig utveckling så kommer vi få en chock. Alla våra brister blir förr eller senare synliga för oss om vi genuint och ärligt tar oss an personlig utveckling.

Steg 5 Medvetenhet/Mindfulness
Medvetenhet är valbar, vi kan söka medvetenhet, strunta i det eller undvika det. Precis som vi kan söka sanningen, strunta i det eller undvika det. Därför kan det både ses som en av våra största gåvor eller bördor. Ett tecken på bristande medvetenhet kan vara när vi säger “Jag vet att det är dåligt för min hälsa, men…”. Det är också då vi behöver styrkan från oss själva allra mest – det är då vi behöver förändring genom att medvetandegöra problemet.

Utan medvetenhet lever vi inte närvarande vilket kommer leda till en allt mer dålig självbild. Enligt ovanstående exempel kommer då personen att fortsätta med ett beteende den egentligen vet är dåligt – vilket då kan ge samma effekt som att den säger till sig själv “Jag är inte värd förändring i detta fall” (dålig självrespekt) eller “Jag klarar inte av att förändra mig själv i detta” (dåligt självförtroende).

Medveten Närvaro/Mindfulness
Trots en snabb utveckling och kraftig förbättring av den materiella välfärden under de senaste decennierna, så mår vi sämre och sämre och lidandet ökar kraftigt i stora delar av västvärlden.
Orsakerna till detta förhållande är komplexa och har många orsaker. Under mina år i arbetet med människor som ha mått dåligt, så har jag sett att det största orsaken till detta lidande är ofta personens livsmönster, som innebär, att dessa sitter fast i sina tankar om hur livet bör vara samt att dessa är försjunkna i det förflutna eller oroar sig för framtiden det går i en cirkel..

När vi tillämpar medveten närvaro i nuet och acceptans blir vi mer observatörer och aktörer än offer för den verklighet vi möter. Genom att ha en accepterande grund inställning inom oss blir vi mer öppna och flexibla och kan lättare hitta lösningar på våra “problem”. Vårt agerande bör i så fall vara i enlighet med våra inre önskningar och vår inre sanning här och nu.

Steg 6 Acceptans/Frigörelse
För att kunna gå vidare i livet och utvecklas till den du egentligen är och leva det liv du egentligen vill leva så handlar mycket om förståelse och att förlåta eller att acceptera och att sätta punkt för allt det som varit i ditt förflutna. Försök bara komma ihåg att vi alla behöver göra misstag för att kunna växa. Smärtan är vår lärare. Förlåt andra och dig själv för behovet att göra misstag för att kunna lära och växa. Det kommer att ge dig sinnesfrid.

Acceptans
Att sluta slåss mot det man ändå inte kan förändra. Tyvärr finns det många problem som man inte kan göra något åt just nu, eller som kanske tar lång tid att lösa, eller som kanske inte kan lösas alls. Då är det lätt att fastna i hur saker och ting “borde” vara, att “så här får det inte vara” eller “jag vägrar”.. Detta gör att vi mår ÄNNU sämre, och upplever vår situation ÄNNU värre.. Om man t.ex. ägnar en hel regnig dag åt att tänka att det “borde vara sol” och vägrar acceptera att det regnar idag, så finns en stor risk för att min regniga dag blir sämre än den behövt bli. Och att jag blir rätt blöt..

Det finns många saker som händer som är mycket svårt att acceptera, att bli lämnad av någon man tycker om, tragiska händelser och olyckor, att någon behandlar en orättvist, att vi drabbats av sjukdom, eller när saker inte blir som vi tänkt oss.
Att acceptera är inte samma sak som att gilla, säga att det är ok..
Tvärt om, för att verkligen skapa skillnad och förändra något viktigt (men vi kan naturligtvis inte göra saker som redan hänt ogjorda) så måste vi acceptera att det hänt. DÅ först kan vi förhindra att det skulle hända igen, eller kanske hända någon annan. Och saker som hänt i livet måste vi först kunna acceptera, se att de hänt, hur hemskt, hur jobbigt, det än var, för att kunna gå vidare i livet. För att inte fastna i det jobbiga. Vi behöver acceptera FÖRST, för att kunna agera, jobba för att saker ska bli annorlunda, protestera eller förbättra vår situation.
Jag kan svära, förbanna, tycka orättvist, vägra, tänka tusen tankar av “varför just jag” inför den diabetesdiagnos som sockerälskande jag just drabbats av, men jag behöver ACCEPTERA min sjukdom, vad den innebär, konsekvenser och hur jag trots den kan leva ett gott liv. Inte gilla den, inte tycka att det varken är ok eller bra, men acceptera att just nu är livet exakt så här. Annars blir både min sjukdom och min livssituation mycket värre, jag mår så mycket sämre och lider så mycket mer.

Steg 7 Jag=Självkärlek/Självkänsla
Som barn lägger vi tidigt oss till med strategier och överlevnadsmönster för att klara oss gentemot det som inte känns så bra under uppväxten. Det kan vara alltifrån medberoende, överanpassning, undergivenhet till manipulation eller förträngning och förnekelse. Vi kan ha gjort oss osynliga för att inte drabbas av vrede. Rädslan för att bli avvisadoch lämnad kommer från tidiga upplevelser och sätter djupa sår i vårt sätt att relatera i nära relationer.

Självkänsla
God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv, och andra brukar respektera dig också. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägen att göra bra val. Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa – hela dig själv! God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda.

Låg självkänsla
När du har låg självkänsla du brukar se livet på ett mycket negativt sätt som gör allt verkar hopplöst, meningslöst,. Du ser dig själv som värdelös, tror att andra människor är bättre än du, har svårt att säga och känna vad du verkligen vill. Du har svårt att stå upp för dig själv

Steg 8 Meningsfullhet/Värderingar/Syfte
Meningsfullhet kan stå för olika saker. Vi relaterar till det vi har i vår ”erfarenhetsbank”. Vi värderar det vi ser som viktigt och uppfattar är meningsfullt. I den samhälleliga kontexten finns det flera kollektiva sätt att uppfatta vad meningsfullhet är men låt oss gå till oss själva. Det är där vi kan påverka vår egen känsla av meningsfullhet.

Vad som sedan känns meningsfullt kommer från våra tankar och det vi erfar. Det är högst individuellt. Meningsfullhet skapas och kommer inifrån oss själva. Det är bara vi själva som kan påverka den. Inifrån och ut. Meningsfullheten känns igen i våra känslor och upplevelser. Det är vi själva som kan tillföra mening med det vi gör. Vi kan inte lägga på någon annan att ge oss vår meningsfullhet. Det är dömt att misslyckas.

Vad är passion? Passion är starka kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi och entusiasm du behöver för att lyckas på alla områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet ”entheos” som betyder ”att fyllas med Gud”.

När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, kärlek och spänning om allt i livet.

När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation i att vara motiverad kräver mer av en extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär till det. Ordet inspirerade betyder ”i anden.”

Varför ska man ha ett syfte? Varför ska du ha ett syfte? Tror du att människor som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Moder Theresa, Winston Churchhill, Helen Keller och Oprah Winfrey, har/hade syften? Naturligtvis! Stora, visionära ändamål som andra människor hånade, vid tidigare tillfällen i deras liv. Och det var deras syften som ledde dem till deras nivå av storhet som ingen trodde var möjlig.

Att ha ett syfte ger dig en helt ny vägledning till ditt liv. Det är som ditt hemliga passerkort som låser upp fördelar som självförverkligande, lycka och framgång – saker som folk tillbringar hela sitt liv att försöka söka. Det viktiga är att förstå dessa fördelar det är faktiskt konsekvenserna av att upptäcka sitt syfte – när du hittat och lever ditt syfte helt och riktigt, då kommer allt i ditt liv att falla på plats. Så enkelt är det.

Vad är Värderingar?
“En Värdering brukar definieras som något som är viktigt och riktigt för oss och som är relaterat till våra behov. Som resultat av dessa värderingar och behov ger vi uttryck för attityder och beteenden.”

“Vi styrs av våra värderingar som vi har delvis genetiskt i vår arvsmassa. Våra värderingar påverkas och förändras genom yttre påverkan ständigt från födseln i vardagen, s.k. betingning eller prägling.”

Vår inre kompass
· Genom våra värderingar får vi en “inre kompass” som säger oss vad som är rätt och fel vad som är viktigt och mindre viktigt vilket ständigt påverkar våra beslut, mål och handlingar.
· Handlar vi utifrån våra inre värderingar är vi själv-motiverade och blir självtillfredställda samtidigt som vår självkänsla ökar.

Steg 9 Tankens kraft/Mental träning
Våra tankemönster kan hjälpa oss, men de hindrar oss också från att göra rätt val och handlingar samt beslut. Att förstå sitt eget tankemönster är att också att förstå vad du överbetonar i ditt uppfattande av omvärlden och dig själv. Det är också att bli medveten om det egna tänkandets “blinda fläckar” dvs iakttagelser och information som du normalt sett inte fäster så stor vikt vid. Medvetenheten ökar din förmåga att fatta rätt beslut och göra rätt val och handlingar på det viset kan jag om jag vill skapa det liv som jag vill ha.
“Jag är som jag är” hävdar många “
och det kan eller vill jag inte göra något åt.”

På ett sätt är det sant, att man är som man är, för våra tanke- och värderingsmönster är stabila från sena tonåren, men om du vet vilka tankemönster du har, får du en förståelse för varför du beter dig som du gör och då har du lättare att välja ett annat beteende. Det är det som är så häftigt! Men att ändra ett beteende görs inte i en handvändning, utan det krävs en stor portion motivation, träning och tålamod… men skam den som ger sig.

Steg 10 Rädslor/Eget Ansvar
Ordet rädsla står för (citat) stark negativ känsla som uppkommer av att någon eller något upplevs som hotande (slut citat) Rädsla är ett känslotillstånd vi alla dagligen upplever. Rädslan är också en av våra kraftfullaste känslor. Rädsla utgör alltid reaktionen på något som vi upplever som ett hot. Ett hot som vi upplever äventyrar vår överlevnad och existens.

Vi människor överväldigas ständigt av en mängd olika rädslor, vi är rädda för djur, stora som små, farliga som ofarliga; vi är rädda för att flyga; vi är rädda att möta människor, bekanta eller främmande; vi är rädda för olika situationer, som att tala inför publik, att ta beslut eller att behöva ta ansvar; vi är rädda för smärta; vi är rädda för våld och sjukdomar; vi är rädda för att inte vara accepterande; att hamna i konflikt med någon, att bli sjuk, att missa bussen, att uppleva smärta, att inte passa in i gruppen, att inte få stånd, att inte träffa någon, att förlora någon, att inte klara av våra egna mål, att verka dum, att vara fet, att tappa hår, att behöva någon, att vara som andra, att leva, vi är rädda för att göra bort oss och tappa ansiktet; vi är rädda för att verka dumma eller misslyckas; vi är rädda för ensamhet och utanförskap; de flesta av oss är rädda för kroppskontakt och närhet; vi är rädda för det okända och mystiska; vi är rädda för mörker och ondska; vi är rädda för Gud och vi är rädda för döden.

Men vår kanske allra största rädsla är rädslan för vårt eget ljus och vår egen storhet och sanning.

Eget ansvar
Ge dig själv ett hundraprocentigt ansvar för allt du är och allt du någonsin kommer att bli. Vägra komma med undanflykter eller att skylla på andra för dina problem eller tillkortakommanden. Sluta klaga på sådant i ditt liv som du inte är nöjd med. Vägra att kritisera andra för vad det än vara må. Du har ansvaret!
Om det är något i ditt liv som du inte gillar så är det upp till dig själv att göra något åt det. För det är du som bestämmer.

Att ta ansvar över sitt eget liv innebär att förstå konceptet att det är bara jag som ligger bakom allt som har hänt mig fram tills idag. Det är bara mina beslut som har tagit mig till den plats i livet jag är i dag. Det är bara jag som kommer att avgöra hur awesome mitt liv kommer att bli framöver! Bara du bestämmer, ingen annan!

Steg 11 Förändring/utveckling
I personlig utveckling är det viktigt att släppa offermentaliteten. Den inställningen som får dig att säga jag kan inte påverka eller förändra vem jag är och hur jag är “Jag har alltid varit sådan, och jag kommer alltid att vara sådan”. Visst kan det vara så att du alltid har varit på ett särskilt sätt, men vill du förbli sådan, eller vill du göra något annat?

Lite mer än 85 % av oss alla i har på ett eller annat sätt växt upp i dysfunktionella familjer med avsaknad av kärlek, missbruk, misshandel, sexuella övergrepp och sjukdom. Så våra historier är inte på något sätt unika. Men vi använder ofta vår historia för att inte behöva leva och ta ansvar över vårt eget liv och vår lycka, när i själva verket att bli sårad, lämnad, hantera dödsfall och sorg tillhör livet för alla människor.

Men det är så enkelt att sitta och tycka synd om sig själv för att man har ont i själen eller lever i rädsla och skylla sitt beteende på någon annan, för då behöver man inte ta ansvar själv. Men det betyder också att man antagligen kommer att sitta på samma plats i självömkan resten av livet ut för att man inte vågar eller kan se sitt eget ansvar.
För när man inser att det inte är något unikt med vår historia utan det är något som ingår i att vara människa och att det är något som får oss att växa och utvecklas, så kan vi inte längre beklaga oss över vårt liv då det är bara vi själva som kan förändra det.

Steg 12 Beslut/Val/Handlingar
Dina val och handlingar styr och kontrollerar hela ditt liv, hur du lever och agerar i dag är resultatet av en lång rad val och handlingar och beslut och dessa avgör även din utveckling som människa, tänk på att dina beslut val och handlingar styr och kontrollerar hela ditt liv. Det är våra beslut, val och handlingar inte våra livsvillkor som avgör vårt öde?

Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Vi väljer alltid själva om vi tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Att lämna kan vi bara göra om vi är fria. När vi varit bundna till det som lämnar oss då kan vi inte lämna det även om det har lämnat oss. Då finns det kvar inom oss, det beror på att vi fortfarande har ett behov av en tillfredsställelse som vi fått genom det som lämnat oss. Vi är alltså inte tillfredsställda inom oss, vi var bara tillfälligt tillfredsställda genom någon eller något annat. Vi har då behov av att lära oss om just den svagheten som detta visar oss.

Vad gör en coach, egentligen?
Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt.
Coachen har ett jag- stärkande förhållningssätt till sin klient- coachen utgår från att klienten både kan och vill ta ansvarar sina val och handlingar.

Coachen har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas. Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.
Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Coachen har förmåga att skapa förtroende och en stödjande miljö där klienten i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att närma sig målet. Coachen är skicklig i att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.
För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

Om utbildningen
Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen coaching mellan träffarna samt specifik coach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som

Utbildningens upplägg
Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden. De specifika ämnen som ingår i de olika blocken återkommer då och då även i de andra blocken.

Din egen livsfilosofi styr dig varje dag, den hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och som gäller allt i ditt liv. Nyckeln till att skapa en framgångsrik livsfilosofi är att ha en bra självkännedom. När du vet vem du är och vad du vill ha ut från livet, är det lättare att skapa en egen livsfilosofi.

Livsfilosofin byggs inte upp från en enda källa, utan det byggs upp successivt från dina egna upplevelser och insikter och är till ingen nytta om du inte lever som du lär och ständigt förbättrar den. Därför bygger utbildningen på att du genom egen utveckling under utbildningen uppnår de insikter som du behöver för att coacha människor.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen till Beroende/medberoende Coach är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m

Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
5 heldagar på internat

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.
Utbildningskostnad

Utbildningskostnad Live på plats

Privatpersoner 6.000kr inkl moms.
Företag/organisationer 6.000:- inkl moms.
Utbildningsavgiften inkluderar Kost & logi Studie och arbetsmaterial

Utbildningskostnad på Distans

Privatpersoner 4.000kr inkl moms.
Företag/organisationer 4.000:- inkl moms.
Utbildningsavgiften inkluderar Studie och arbetsmaterial

Hela utbildningsavgiften Faktureras samband med utbildningsstart eller dela upp utbildningskostnaden

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Beroende & Medberoende Coach
50 Studietimmar

Godkänd Certifierad Beroende & Medberoende Coach
50 studietimmar + 40 timmar dokumenterad coaching

Kursgårdar
Västerås, Borås, Varberg

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i drygt 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280 590
Mail:[email protected]

livscoachakademin.se
kjellhaglund.com
kjellhaglund.se
kjellhaglund.nu

more

Time

(Monday) 15:00 - 15:00

Location

Västerås

Rulla till toppen